Activitats

Els elements bàsics de l'ordinador

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements que integren un sistema informàtic.

Responeu les següents preguntes:

 1. Quins són els dos grans grups d’elements que formen un ordinador?
 2. Quina és la part interna de l’ordinador equivalent al cervell humà? De què està composta?
 3. Quins són els elements interns de maquinari més importants d’un ordinador?
 4. Quants tipus de memòria interna sol tenir un ordinador?

 1. Els dos grans grups d’elements que formen un ordinador són el maquinari i el programari.
 2. L’equivalent al cervell humà de l’ordinador és la unitat central de processament (CPU) i està composta per la unitat de control i la unitat aritmeticològica.
 3. Els elements interns de maquinari més importants d’un ordinador són:
  • La unitat central de processament (central process unity, CPU)
  • La memòria RAM (random access memory)
  • La memòria ROM (read only memory)
  • Els controladors i els busos
  • La targeta gràfica
  • Les unitats d’entrada i sortida
  • La font d’alimentació
  • El sistema de refrigeració
 4. Un ordinador sol tenir dos tipus bàsics de memòria: la RAM i la ROM.

La imatge digital

L’objectiu d’aquesta activitat és determinar les característiques de les imatges digitals.

Responeu les següents preguntes:

 1. Quines són les dues grans famílies d’imatge per ordinador? Quines característiques tenen?
 2. Què és la profunditat de color?
 3. Què és la resolució?

 1. Les dues grans famílies d’imatge per ordinador són els mapes de bits i les imatges vectorials.
  • El mapa de bits es caracteritza per estar format per una sèrie de files i columnes compostes per píxels, petits punts lluminosos que disposats de manera seqüencial formen l’entramat de la imatge. És idoni per representar fotografies (captades amb càmeres fotogràfiques) i imatges amb degradats tonals en les quals la progressió de color és important. Així doncs, el mapa de bits ofereix un alt grau de detall.
  • El gràfic vectorial és una imatge bidimensional formada a partir de diversos vectors matemàtics. Es pot escalar i manipular de manera molt versàtil, sense perdre qualitat.
 2. La profunditat de color d’una imatge és la quantitat de bits que es necessiten per representar cada píxel. La profunditat de color es representa matemàticament mitjançant una potència en base 2 elevada al número de bits. En el cas més senzill, el d’una imatge formada només amb 2 colors, la seva expressió és .
 3. La resolució és la precisió de detall d’una imatge i relaciona el nombre total de píxels per alçada i per amplada. Es mesura en píxels per polzada (ppi).

El cinema digital

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar les especificitats del cinema digital.

Responeu les següents preguntes:

 1. Quin és l’organisme que ha regulat les especificacions tècniques i de qualitat del cinema digital? Qui el forma?
 2. Com s’anomena l’estàndard tècnic del cinema digital? Quins elements integren l’estàndard tècnic del cinema digital?
 3. Quins són els tres sistemes de lents 3D estereoscòpiques més habituals?

 1. L’organisme que ha regulat les especificacions tècniques i de qualitat del cinema digital és el Digital Cinema Iniatives (DCI), format per les grans majors com Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal i Warner Bros Studios.
 2. L’estàndard tècnic del cinema digital és el Digital Cinema Package (DCP), que representa l’estàndard de formats d’arxiu digitals per al cinema digital. Es compon per arxius de gran resolució (2K, 4k, 8k) i pes (de l’ordre de gigabytes), en format MFX (Material Exchange Format) d’àudio i vídeo per separat i per arxius auxiliars en format XML.
 3. Els tres sistemes de lents 3D estereoscòpiques més habituals són: el sistema de lents anaglífiques, el sistema de de lents polaritzades i el sistema de lents actives LCD.

Anar a la pàgina anterior:
Mitjans tècnics
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació