Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Realitza la renderització final per capes, avaluant les necessitats de supervisió del procés i l’aplicació de mesures correctores destinades a la consecució del material de postproducció.

  • Valora la disponibilitat, capacitat i velocitat de les estacions de treball i la granja de renderització, per a la satisfacció de les necessitats del projecte.
  • Optimitza el temps disponible per a l’execució de la renderització final per capes, reflectint i actualitzant en un pla de renderització els fotogrames de cada pla, la separació de capes i els seus atributs.
  • Comprova el compliment dels requisits de la renderització (integritat del fotograma, ordre i posició dels elements de la capa i flicker, entre d’altres) fotograma a fotograma i capa a capa.
  • Repara els errors detectats, reajustant els paràmetres i atributs de la renderització.
  • Dissenya el sistema de classificació i arxivament de les capes resultants, amb la seva nomenclatura corresponent, en funció dels protocols establerts en la definició de projecte.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències