Referències

Bibliografia bàsica

Rodríguez, A. (2010). Proyectos de animación 3D. Madrid: Anaya Multimedia.

Informació en un to força didàctic sobre els processos de producció d’un projecte 3D: les diverses etapes d’un projecte, els professionals que hi intervenen, consells pràctics per al desenvolupament, etc.

White, T. (2010). Animación del lápiz al píxel. Barcelona: Ediciones Omega.

Informació sobre la conceptualització i desenvolupament d’un projecte d’animació. Des de les fases d’esbossos manuals fins al resultat final, passant pels recursos tècnics necessaris per dur-los a terme. Aquest llibre fa especial atenció en la producció 2D.

Beane, A. (2012). 3D Animation Essentials. Indianapolis: John Wiley & Sons, Inc.

L’essència d’un projecte d’animació 3D plasmada en un llibre extens ple d’informació. Hi trobareu exposades totes les fases de producció 3D, amb explicacions detallades, exemples i explicacions tècniques. També hi podreu trobar exemples de documents tècnics propis d’un projecte 3D.

Remiro, F.; Gil, A.J.; Cuesta, L.; García, J. (2005). Arquitectura de equipos y sistemas informáticos. Barcelona: Mc Graw Hill Interamericana de España.

Aquest llibre aborda els aspectes més bàsics de l’estructura i tecnologia de l’ordinador, el maquinari, els sistemes operatius, l’arquitectura de la informació, el llenguatge digital, etc. Els continguts estan organitzats de manera força didàctica.

Bibliografia complementària

Sánchez, M.A. (2001). Introducción a la informática: hardware, software y teleinformática. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca.

Referències bàsiques per introduir-se a la informàtica, on s’expliquen els fonaments bàsics de l’ordinador, el maquinari, el programari i els llenguatges de programació.

Armengual, J.C.; Tomás, V.R. Informática Básica. Conceptos básicos de informática. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec.

En aquest text, sota llicència de Creative Commons, hi trobareu una introducció profunda a la informàtica: sistemes operatius, maquinari i programari així com una aproximació al llenguatge binari, les xarxes i la seguretat informàtica.

Adreces d'interès

http://conceptartworld.com/
Lloc web on podeu trobar nombrosos exemples de concept art professionals i amateurs, amb il·lustracions fetes amb diverses tècniques i estils gràfics.

https://www.tumblr.com/tagged/model-sheets
Pàgina web on es mostren diversos exemples de fulls de construcció de personatges.

http://www.animationmeat.com/templates/templates.html
Lloc web on podeu veure plantilles, templates i exemples diversos de documents tècnics, com ara cartes d’animació, cartes de rodatge…

http://www.cartooncolor.com/field-guides-tv-area-charts/
Lloc web on podeu trobar material de documentació tècnica, exemples i plantilles per a un projecte d’animació.

http://www.autodesk.es
Lloc web del fabricant de programari Autodesk, propietari de Maya i 3D Studio Max, entre d’altres.

http://www.adobe.com
Lloc web del fabricant de programari Adobe, propietari de Photoshop, Animate o After Effects, entre d’altres.

https://www.thefoundry.co.uk
Lloc web del fabricant del programa de composició Nuke o del de texturització 3D Mari.

http://www.creativebloq.com/3d-world-magazine
Lloc web de la revista 3D Eorld, especialitzada en 3D. En versió paper o digital.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
Processos i documentació