Activitats

Característiques generals de l'animació

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els fonaments i els trets característics propis de l’animació i analitzar les seves implicacions.

Responeu les següents preguntes:

 1. Quins són els fenòmens causants de la il·lusió del moviment?
 2. Què és el llindar d’animació?
 3. Quines són les cadències d’imatges per segon estàndards més habituals?
 4. Quines diferències hi ha entre l’animació completa i l’animació limitada?
 5. En què es diferencia l’animació directa de l’animació posició a posició?
 6. Què vol dir que l’animació és interdisciplinària?

 1. Els fenòmens causants de la il·lusió del moviment són:
  • Persistència retiniana
  • Fenomen Phi
  • Cadència d’imatges per segon
 2. El llindar d’animació és el nombre mínim d’imatges per segon que s’han de projectar per percebre la il·lusió del moviment. El llindar d’animació se situa entre 8 i 10 FPS.
 3. Les cadències d’imatges per segon estàndards més habituals són:
  • Cinema: 24 FPS
  • Sistema PAL i SECAM: 25 FPS
  • Sistema NTSC: 30 FPS
  • Estàndard videojocs: mínim 30 FPS
 4. Les diferències bàsiques entre l’animació completa i l’animació limitada són:
  • L’animació completa es genera a uns o a dosos, mentre que la limitada es crea a tresos o superior.
  • L’animació completa gairebé no repeteix cicles, fons ni posicions dels personatges, mentre que la limitada es caracteritza pel reaprofitament de material.
  • L’animació completa requereix de temps i costos de producció molt més elevats que l’animació limitada.
 5. L’animació directa es diferencia de l’animació posició a posició en el fet que es crea partint de zero, sense tenir definits uns fotogrames clau que marquin els dibuixos que s’han de representar. És un mètode més lliure, menys pautat.
 6. L’animació és interdisciplinària perquè beu de moltes disciplines artístiques i tècniques per crear obres animades: pintura, dibuix, modelatge, disseny, vídeo, física en els entorns 3D…

Tècniques d'animació: esquema conceptual

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar correctament les diverses tipologies de tècniques d’animació i les seves subtècniques.

Elaboreu un esquema jeràrquic i complet en forma d’arbre on constin les principals tècniques d’animació i les seves subtècniques. Podeu fer servir les eines de dibuix de Google per confeccionar l’esquema en forma d’arbre.

Una possible solució de l’activitat és el següent esquema conceptual:

Figura

Recerca sobre diversos productes d'animació en funció de la tècnica

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar visualment amb exemples els diversos tipus d’animació en funció de la seva tècnica.

Feu una cerca d’animacions i vídeos a Internet de cadascuna de les tècniques següents:

 1. Animació clàssica
 2. Rotoscòpia
 3. Pixilació
 4. Retallables animats
 5. Animació CGI 2D
 6. Animació CGI 3D
 7. Clay animation
 8. Captura de moviment

Visioneu les animacions i anoteu les següents dades: títol de l’obra, autor, any de creació, tipus de tècnica, subtècnica, materials (si s’escau), petita descripció dels elements animats, petita sinopsi dels continguts i enllaç URL.

En total heu de fer 8 fitxes, una per a cada tipus d’animació. Podeu prendre com a referència el model de fitxa següent:

Figura

Aquesta activitat presenta una solució oberta.

Anar a la pàgina anterior:
Fonaments de l'animació
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació