Mitjans de pagament internacionals

Comerç i màrqueting
  • Coordinació
  • Juan José Guerrero Barreira
  • Redacció
  • Carme Farràs i Amigó
  • Carles Olives Felip
  • Comerç i màrqueting
  • W.CFGS.CIN.M03/0.00
  • Comerç Internacional
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2016
Última actualització: de març 2021

Taula de Continguts