Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Selecció i gestió de mitjans de pagament simples

  1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, analitzant els procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.
  2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional simple, analitzant els terminis i les condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d’Internet i garantint la confidencialitat i seguretat de les transaccions.
  3. Analitza les garanties i els avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals simples, adequant-se a la normativa vigent.

Selecció i gestió de mitjans de pagaments documentaris

  1. Caracteritza els diferents mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris, analitzant els procediments, els costos i l’operativa de cadascun i els efectes jurídics i econòmics de la normativa reguladora.
  2. Gestiona la documentació per realitzar el cobrament o pagament internacional amb mitjans documentaris, analitzant els terminis i les condicions estipulades, considerant els sistemes digitals a través d’Internet i garantint la confidencialitat i seguretat de les transaccions.
  3. Analitza les garanties i els avals dels mitjans de cobrament i pagament internacionals documentaris, adequant-se a la normativa vigent.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF