Annexos

Article 5 de l''Uniform Commercial Code' (UCC)

En el següent enllaç podeu consultar l’article 5 de l'Uniform Commercial Code referent a les cartes de crèdit.

CIRBE

El CIRBE és un servei públic dependent del Banc d’Espanya que gestiona una base de dades amb gairebé tots els crèdits, préstecs, avals i riscos en general que les entitats financeres mantenen amb els seus clients.

Els fitxers del CIRBE són públics, i per tant tothom hi pot accedir a consultar la informació pròpia. Però al mateix temps és confidencial i no es poden consultar dades d’altres persones sense autorització.

Existeixen tres formes d’accés:

  • Oficina virtual del Banc d’Espanya. És imprescindible disposar de signatura digital.
  • Oficines presencials de la Central d’Informació de Riscos. És necessària la identificació mitjançant el DNI.
  • Per carta ordinària a la Central d’Informació de Riscos.

En podeu trobar més informació a la web del Banc d'Espanya.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació