Annexos

Factor Chain International

Enllaç a la web oficial de la Factor Chain International, una associació mundial d’empreses de facturatge fundada l’any 1968.

A la secció Members hi ha un llistat detallat dels més de 400 socis agrupats per continents. I a la secció About factoring, dins de l’apartat Case studies, hi ha explicacions teòriques i casos pràctics de facturatge internacional.

Convenció Unidroit sobre Facturatge

A l’enllaç següent estan disponibles tots els articles aprovats a la Convenció d’Ottawa de l’any 1998. El text està disponible en diversos idiomes.

També es pot accedir a informació general sobre Unidroit.

CESCE

CESCE són les sigles de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación. Es una empresa amb capital mixt participada per la banca, les companyies d’assegurances i l’Estat. La seva funció és donar suport a les exportacions.

Ofereix serveis d’assegurança sobr riscos d’impagament de les exportacions. Gràcies a les seves bases de dades mundials d’empreses pot oferir també un servei de valoració de riscos polítics i comercials.

En l’adreça següent es pot veure la pòlissa de cobertura que ofereix per a forfetatge i facturatge. També s’hi pot accedir a informació sobre els altres serveis que ofereix.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general