Empresa i administració

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Margarita Rubio Devenat
  • Redacció
  • Rubén Pino García
  • Administració i gestió
  • W.CFGM.GAD.M10/0.11
  • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Educació
Primera edició: febrer 2012
Última actualització: de febrer 2022

Taula de Continguts