Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Identifica l’estructura funcional i jurídica de l’Administració Pública, reconeixent els diferents organismes i persones que la integren.

  • Identifica el marc jurídic a què s’integren les diferents Administracions Públiques.
  • Reconeix les organitzacions que componen les diferents Administracions Públiques.
  • Identifica el concepte de dret i les seves funcions, i reconeix les diferents classes de drets i el seu àmbit d’actuació.
  • Interpreta les relacions entre les diferents Administracions Públiques.
  • Obté diverses informacions de les Administracions Públiques per les diverses vies d’accés a les mateixes i les relaciona en un informe segons els paràmetres establerts per l’empresa.
Anar a la pàgina anterior:
Referències
Anar a la pàgina següent:
Resum