Annexos

Pressupostos Generals de l'Estat

Els Pressupostos Generals de l’Estat acostumen a aprovar-se cada any, en cas contrari es prorroguen els de l’any anterior.

En aquest annex trobareu “El cuaderno blanco” corresponent al 2011 on es recull un anàlisi dels pressupostos per a l’any 2011.

Impostos i inflació

Tot i que a primera vista la gent pot no adonar-se’n, la inflació afecta els ingressos de l’Administració.

En aquest annex trobareu una notícia d’El País en la qual es detalla l’efecte sobre els pressupostos de no variar les bases de càlcul dels tipus impositius davant la inflació.

La progressivitat dels impostos

Per potenciar la redistribució de la renda, alguns impostos apliquen tipus impositius més elevats sobre les persones que disposen de més recursos. Tanmateix, també hi ha formes de fer progressiu un impost de tipus únic establint mínims de renda exempts.

En l’article “El tipo único es más justo y eficiente” d’aquest annex s’analitza el que pot representar l’aplicació d’un tipus únic per a l’impost de l’IRPF.

Finançament local

Igual que hem vist l’estructuració dels pressupostos per al cas de l’Administració central, els altres nivells de l’Administració també disposen de pressupostos propis.

En l’article “La financiación de los Ayuntamientos y los impuestos municipales” de finanzas.com que es presenta en aquest annex s’analitzen les fonts de finançament local.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació