L'Institut Obert de Catalunya utilitza 'cookies', tant pròpies com de tercers en tots els seus serveis per millorar l'experiència de navegació. Si continueu navegant entenem que accepteu el seu ús.
D'acord

Cicles formatius de formació professional

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió determinada; s’agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté un títol de tècnic o tècnica que permet:

 • - accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • - cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • - accedir al batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar)
 • - accedir a la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família que el cicle superat (es pot demanar exempció de la part específica), o
 • -accedir a un cicle formatiu de grau superior directament o bé, cursant prèviament el batxillerat, un cop superada la prova d’accés o havent cursat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior

 Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior que permet:

 • - accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
 • - cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • - accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari)

Els ensenyaments de formació professional s’estructuren en vint-i-dues famílies professionals; a l’IOC es poden estudiar a distància els cicles formatius següents:

 

 • Família professional: administració i gestió

Gestió administrativa GM

Administració i finances GS

Assistència a la direcció (LOE) GS

 

 • Família professional: electricitat i electrònica

Instal·lacions elèctriques automàtiques GM

 

 • Família professional: sanitat

Cures auxiliars d'infermeria GM

Emergències Sanitàries GM (oferta parcial -col·lectiu singular-)

 

 • Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat

Atenció a persones en situació de dependència GM

Educació infantil GS

Integració social GS

 

 • Família professional: informàtica i telecomunicacions

Sistemes microinformàtics i xarxes GM

Administració de sistemes informàtics en xarxa GS

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS

Desenvolupament d'aplicacions web GS

 

 • Família professional: comerç i màrqueting

Gestió de vendes i espais comercials (LOE) GS

Comerç internacional GS

 

 • Família professional: manteniment i serveis a la producció

Prevenció de riscos professionals GS

 

 • Família professional: Imatge i so

        Animacions en 3D, jocs i entorns interactius GS

 
Fora d'aquests cicles, també es poden cursar a distància els mòduls/crèdits transversals de qualsevol altre cicle, encara que no s'ofereixi en la modalitat a distància. Els mòduls/crèdits transversals són aquells que són comuns a diversos cicles formatius, concretament:
 • - Formació i orientació laboral
 • - Empresa i iniciativa emprenedora
 • - Relacions en l’equip de treball
 • - Relacions en l’àmbit de treball