IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Documentació i Administració sanitàries

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en Documentació i Administració Sanitàries, i aprendràs a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

Informació detallada