IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Assistència a la direcció

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en assistència a la direcció, i aprendràs a assistir a la direcció i d’altres departaments en les activitats d'organització i representació de l'entitat, fer les funcions administrativa i documental o gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, entre d’altres.

Informació detallada