Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en comerç internacional, i aprendràs a planificar i gestionar els processos d’importació/exportació i introducció/expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i els procediments establerts.

Informació detallada