Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en integració social, i aprendràs a programar i a implementar les intervencions d’integració social, promovent la igualtat d’oportunitats i garantint la creació d’entorns segurs.

Informació detallada