IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Gestió de vendes i espais comercials

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en gestió de vendes i espais comercials, i aprendràs a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, així com a organitzar la implantació dels espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos.

Informació detallada