Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en transport i logística, i aprendràs a organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa en el marc de la qualitat, la seguretat i el respecte mediambiental.

Informació detallada