IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Desenvolupament d’aplicacions web

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web, i aprendràs a desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, complint els criteris de seguretat, accessibilitat i usabilitat.

Informació detallada