IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Producció agropecuària

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en producció agropecuària, i aprendràs a obtenir productes agropecuaris així com a emprar i mantenir instal·lacions i equips, tenint en compte la legislació de protecció ambiental, riscos laboral, benestar animal i seguretat alimentaria.

 

Informació detallada