IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Instal·lacions elèctriques automàtiques

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques automàtiques, i aprendràs a muntar i mantenir instal·lacions i equips electrotècnics de tot tipus.

Informació detallada