L'EOI IOC és l'oferta educativa online de les Escoles Oficials d'Idiomes. Actualment oferim cursos d'anglès (nivell A1 fins a B2) i el nivell A1 (mòdul A1.a i A1.b) d'alemany. Al semestre 2 (curs 2020-21) s'amplia l'oferta de cursos amb els nivells: alemany A2 (mòdul A2.a) i català C2.2 (antic nivell D).
L'EOI IOC està integrada a l'Institut Obert de Catalunya per tal
de facilitar l'extensió de l'oferta per tot el territori i garantir la qualitat dels ensenyaments.
L’EOI IOC assegura la formació dels seus alumnes amb l'objectiu que aquests assoleixin progressivament els nivells Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2 de les Escoles Oficials d'Idiomes. El nivell intermedi B2 (Pla d'Estudis vigent LOMCE) equival al nivell avançat (Pla d'Estudis antic LOE)

DATES DEL CURS

Primer semestre

Inici i final de curs

14/09/2020 al 29/01/2021

Proves oficials (dates provisionals)
A2: 14/01/2021 - B1: 16/01/2021 - B2: 23/01/2021

Segon semestre

inici i final de curs
15/02/2021 al 18/06/2021

Inscripció (semestre 2)

Alumnat nou i discontinu

preinscripció
del 23/10/2020 al 04/11/2020
matrícula
del 13/11/2020 al 27/11/2020
Pagament
del 25/01/2021 al 05/02/2021

antics alumnes

matricula i pagament
del 29/01/2021 al 05/02/2021

 

Preinscripció i matrícula

 

Per accedir a l'EOI IOC és requisit tenir divuit anys complerts en la data en la qual es comencin els estudis.

L'EOI IOC, a efectes de matriculació, considera NOU ALUMNE O DISCONTINU a qui no estigui cursant cap mòdul a l'EOI IOC en el moment que s'inicia la convocatòria de preinscripció i matrícula.

Només cal que facin la preinscripció els alumnes nous o discontinus

Accés als diferents mòduls:

 • Per accedir al mòdul A1.a no cal que acrediteu cap nivell previ de coneixements ni fer la prova de nivell online durant la preinscripció, tot i haver d'inscriure's obligatòriament.
 • Per accedir a qualsevol dels altres mòduls cal que acrediteu un determinat nivell mitjançant el test de nivell online, que es pot fer durant la preinscripció, o adjuntant a la vostra secretaria virtual durant el període de matriculació un certificat d'EOI / That's English / Universitat Catalana/ ESOL Cambridge o d'altres certificats reconeguts d'acord amb la taula de

Procediment de la preinscripció :

1. ALUMNAT NOU: alumnes que MAI NO han cursat cap mòdul de l’EOI IOC

 • Accediu a pantalla de preinscripcions, empleneu el formulari i premeu Inscriviu-me.
 • Amb el nom d’usuari i contrasenya que rebreu via email, accediu al campus ioc .
 • Dins el campus, accediu a la carpeta Dades de l'alumne (marge esquerra de la pantalla), empleneu totes les vostres dades, i trieu si renuncieu a fer la prova de nivell o no, segons les opcions indicades.
 • Si adjunteu un certificat durant el procés de matriculació, cal que consulteu prèviament la secció Reconeixement d'estudis i convalidacions. (No s'adjunta cap certificat durant la preinscripció ni heu de triar el mòdul que voleu cursar. L'EOI IOC, durant la matriculació, serà qui us assignarà el mòdul corresponent).
 • Si decidiu fer la prova de nivell, accediu a la carpeta Prova de Nivell (marge esquerra de la pantalla) i premeu el botó Realització de la prova de nivell.
 • Els resultats de la prova de nivell els podreu consultar el primer dia d'inici del període de matriculació accedint a la carpeta corresponent.
 • Trobareu quin mòdul se us ha assignat a la secció Resultat de la preinscripció (dins el campus, marge esquerra de la pantalla) a partir de l'inici del període de  matrícula.

2. ALUMNES DISCONTINUS: Alumnes que en semestres anteriors a l’actual han cursat algun mòdul de l’EOI IOC 

 • Heu d’accedir a la pantalla de preinscripcions , emplenar el formulari corresponent i prémer el botó.

 • Accediu al campus ioc amb el vostre usuari i contrasenya. Dins la Secretaria d'EOI, al marge esquerra de la pantalla, hi trobareu la carpeta Preinscripció / Dades de l'alumne/a . Empleneu les dades que calguin.

 • Per defecte, se us assignarà el mòdul immediatament superior al darrer mòdul aprovat. (No cal que adjunteu cap certificat perquè el vostre expedient està enregistrat a la nostra base de dades) . Si hi esteu d’acord, renuncieu a fer la prova de nivell; en cas contrari, podeu realitzar la prova i intentar accedir a un mòdul superior. Heu de triar l'opció corresponent, clicar sobre la carpeta Prova de nivell i prémer el botó Realització de la prova de nivell. En cap cas, es podrà repetir un mòdul ja superat.

 • Trobareu quin mòdul se us ha assignat a la secció Resultat de la preinscripció (dins el campus, marge esquerra de la pantalla) a partir de l'inici del període de  matrícula.

Si sou professor i us interessa informació sobre el Pla de l'Impuls en llengua estrangera (PIA+) , consulteu la secció de Formació Professorat.

Per l'alumnat nou i discontinu, és requisit previ per fer la matrícula haver fet la preinscripció dins els terminis establerts. 

1. ALUMNAT NOU: Alumnes que es matriculen a l’EOI IOC per primera vegada

  • Accediu al campus ioc amb el vostre usuari i contrasenya.
  • Accediu a Secretaria EOI > Matrícula > Entrada dades nous estudis.  
  • Empleneu totes les dades personals i trieu el tipus de pagament que us pertoca. Consulteu . Cada vegada que canviï alguna dada a la pantalla de Dades personals, cal que cliqueu el botó PROCESSAR per tal que els canvis quedin desats.
  • A la mateixa pantalla, al quadre de Documentació aportada (part dreta) heu de marcar els documents escanejats que adjuntareu tot seguit a la pestanya Documents Aportats.
  • Aneu a la pestanya Documents Aportats. Adjunteu escanejat o fotografiat el vostre DNI (les dues cares preferiblement en un sol document), NIE (les dues cares) o passaport.
  • Des d'aquesta mateixa pestanya, podreu adjuntar la documentació acreditativa de tenir dret a la bonificació o l'exempció del preu de matrícula. Consulteu Com acreditar el dret a bonificació o exempció de matrícula.
  • A la mateixa pestanya de Documents aportats, adjunteu, si és el vostre cas, el certificat pel qual heu renunciat a fer la prova de nivell i que us dona dret a accedir a un mòdul superior a A1.a. L'EOI IOC, un cop comprovat el vostre certificat (pot trigar uns dies), us assignarà el mòdul que us correspongui segons el certificat adjuntat a la pestanya Itinerari. No heu de triar cap mòdul.
  • Si heu fet prova de nivell o accediu al nivell inicial A1a, a la pestanya Itinerari activeu la casella "Sol·licito fer la matrícula" per cada llengua en la qual voleu matricular-vos. 
  • Durant els dies de matrícula, consulteu les vostres Dades personals / Secretaria EOI per tal d'estar al corrent del vostre estat de matrícula. Si us hem de comunicar alguna cosa que afecti el vostre estat de matrícula, aquesta informació apareixerà a Observacions de l'alumne (primera pantalla Dades personals). En aquest mateix espai, l'alumne podrà escriure les seves observacions.
  • Un cop es validi la vostra documentació, rebreu un correu que us comunicarà la validació i les dates per descarregar el full de pagament.  La validació de la documentació no és automàtica, per tant, pot trigar uns dies. 

2. ALUMNES DISCONTINUS: alumnes que han cursat un mòdul a l'EOI IOC en semestres anteriors 

 • Accediu al campus ioc amb el vostre usuari i contrasenya.
 • Accediu a Secretaria EOI > Matrícula > Entrada dades nous estudis.  
 • A la pestanya Dades personals comproveu i actualitzeu les dades personals i trieu el tipus de pagament que us pertoca. Cada vegada que canviï alguna dada a la pantalla de Dades personals, cal que cliqueu el botó PROCESSAR per tal que els canvis quedin desats.
 • A Documents aportats comproveu que els documents pujats encara són vigents i/o adjunteu la nova documentació si s'escau. La validació de la nova documentació no és automàtica i pot trigar uns dies. 
 • Si voleu sol·licitar reducció o exempció de matrícula per primer cop, consulteu la informació sobre Com acreditar el dret bonificació/exempció de matrículaLa validació de la nova documentació no és automàtica i pot trigar uns dies. 
 • A la pestanya Itinerari activeu la casella "Sol·licito fer la matrícula" per cada llengua en la qual voleu matricular-vos. 
 • Durant els dies de matrícula, consulteu les vostres Dades personals / Secretaria EOI per tal d'estar al corrent del vostre estat de matrícula. Si us hem de comunicar alguna cosa que afecti el vostre estat de matrícula, aquesta informació apareixerà a Observacions de l'alumne (primera pantalla Dades personals). En aquest mateix espai, l'alumne podrà escriure les seves observacions
 • Un cop es validi la vostra documentació, rebreu un correu que us comunicarà la validació i les dates per descarregar el full de pagament.  La validació de la documentació no és automàtica, per tant, pot trigar uns dies. 


INFORMACIÓ ADDICIONAL IMPORTANT

 • Si esteu matriculats en algun altre estudi de l'IOC, és probable que coincideixin les dates de les proves presencials finals de certificació del nivell bàsic A2 d'anglès, del certificat intermedi B1 d'anglès i del certificat de nivell intermedi B2 d'anglès amb la data d'alguna altra prova presencial d'altres estudis de l'IOC.  El fet que el dia de la prova final presencial de l’EOI IOC us concedeixi amb una prova d’altres estudis de l’IOC, no us dona dret a participar a la convocatòria d'incidències de les proves finals presencials.

 • Un alumne que supera un mòdul i continua estudiant (es matricula al semestre consecutiu) ha de cursar el mòdul immediatament superior. Si no es matricula aquest semestre, pot intentar com a nou alumne al semestre que li interessi i, via prova de nivell, avançar mòduls.

 • La prova de nivell només la poden fer els alumnes nous o discontinus. (Alumnes discontinus són aquells que no estan cursant cap mòdul durant el període de matrícula tot i que han estat alumnes de l'EOI IOC en el passat).

 • Si un alumne decideix no continuar durant un nombre de semestres, quan torni a matricular-se com a alumne discontinu, podrà optar per fer la prova de nivell i intentar accedir a un nivell superior o no fer -la i matricular-se al mòdul immediatament superior al darrer aprovat.

 • RENÚNCIA DE MATRÍCULA

  El període de renúncia de matrícula (per evitar l'aplicació dels coeficients de repetició de mòdul) finalitzarà el 30 d'octubre de 2020La renúncia no comporta el retorn de cap de les taxes pagades. 

 

Dins les dates establertes, us podreu descarregar el full de pagament clicant la pestanya Pagament de la vostra secretaria EOI.

Podeu triar les següents opcions per fer el pagament:

 • Pagament online amb targeta de crèdit a la vostra secretaria virtual.
 • A qualsevol caixer automàtic BBVA. 

Tots els alumnes de l’EOI IOC, sense cap tipus d’excepció, hauran d’abonar la quota per serveis d’accés al Campus IOC i materials didàctics de 30(ORDRE EDU/156/2020 de 18 de setembre 2020). Els estudiants amb dret a exempció de matrícula, en cap cas estan exemptes d'aquest pagament.

Un cop fet el pagament, en un termini aproximat de tres dies laborables, el missatge a la part inferior de la pantalla Dades alumne serà Matriculat/ada en lloc de Pendent de Pagament. Si no és així, contacteu-nos a eoiinfo@ioc.cat

Des de l'EOI IOC no enviem cap missatge comunicant que els pagaments ens han arribat i la matrícula està formalitzada. 

Només un cop realitzats els pagaments de la matrícula i de la quota de servei d’accés al Campus IOC i materials didàctics, la matrícula quedarà formalitzada.

PREUS

Tots els mòduls de l’EOI IOC són semestrals, per tant, els preus indicats són per semestre: 

 • Mòduls 1A (A1.a) 1B (A1.b), 2A (A2.a), 2B (A2.b) i C2 (només català): 137, 50 € ( primera repetició 178,75€ / segona i successives repeticions 247,50€) + 30€ quota serveis i materials.
 • Mòduls 3A (B1.a), 3B (B1.b), 4A (B2.1.a), 4B (B2.1.b), 5A (B2.2.a) i 5B (B2.2.b): 143 € ( primera repetició 185,90€ / segona i successives repeticions 257,40€) + 30€ quota serveis i materials. 

AVÍS IMPORTANT: Tots els alumnes de l’EOI IOC, sense cap tipus d’excepció, hauran d’abonar la quota per serveis d’accés al Campus IOC i materials didàctics de 30(ORDRE EDU/156/2020 de 18 de setembre 2020). Els estudiants amb dret a exempció de matrícula, en cap cas estan exemptes d'aquest pagament.

 

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Bonificacions:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (generals o especials) tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, així com als seus cònjuges i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament. 
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills o filles.
 • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció, o la renda garantida de ciutadania.
 • Les persones víctimes de violència de gènere.

La documentació necessària per acreditar aquestes situacions és la següent:

 • Títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
 • Certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat (llibre de família i certificat de convivència en el cas de cònjuges i fills o filles que en depenguin econòmicament). 
 • Persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior
 • Persones privades de llibertat: certificat de l'Administració de Justícia
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l'administració corresponent.
 • Persones víctimes de violència de gènere: ordre de protecció judicial, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de què està essent objecte de violència, sentència condemnatòria de la persona agressora o bé certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Família, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació. Es recomana presentar un certificat de l'advocat que ha portat l'acusació o dels serveis socials on s'indiqui el següent: que la persona ha estat o està sent víctima de violència de gènere, la situació actual i la data de finalització de les mesures de protecció de la víctima.

Exempcions específiques en diversos ensenyaments impartits per l’IOC

Tanmateix, l’EOI IOC aplicarà les bonificacions i exempcions específiques indicades a l'ORDRE EDU/156/2020, de 18 de setembre, articles 7 i 8. 

Normativa: ORDRE EDU/156/2020, de 18 de setembre, per la qual es creen i s'actualitzen els imports de determinats ensenyaments, cursos i formacions impartits per l'Institut Obert de Catalunya.

Dret a més d'una bonificació

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l'exempció del preu públic.

COM ACREDITAR DRET A BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ DE MATRÍCULA

 

Informació detallada