L'EOI IOC és l'oferta educativa online de les Escoles Oficials d'Idiomes. Actualment oferim cursos d'anglès (nivell A1 fins a B2) i el nivell A1 (mòdul A1.a i A1.b) d'alemany.
L'EOI IOC està integrada a l'Institut Obert de Catalunya per tal
de facilitar l'extensió de l'oferta per tot el territori i garantir la qualitat dels ensenyaments.
L’EOI IOC assegura la formació dels seus alumnes amb l'objectiu que aquests assoleixin progressivament els nivells Bàsic A2, Intermedi B1 i Intermedi B2 de les Escoles Oficials d'Idiomes. El nivell intermedi B2 (Pla d'Estudis vigent LOMCE) equival al nivell avançat (Pla d'Estudis antic LOE)

PRIMER SEMESTRE 20-21

matricula tancada

Inici i final de curs

14/09/2020 al 29/01/2021

 

PROVES OFICIALS
A2: 14/01/2021 - B1: 16/01/2021 - B2: 23/01/2021

SEGON SEMESTRE 20-21

alumnes nous i discontinus

Preinscripció: del 23/10/2020 al 04/11/2020

Matrícula: del 13/11/2020 al 27/11/2020

Matrícula alumnes actuals
del 25/01/2021 al 05/02/2021

segon semestre 2020/21

Inici i Final de curs
15/02/2021 al 18/06/2020

 

Preinscripció i matrícula

Si sou professor i us interessa informació sobre el Pla de l'Impuls (PIA+), consulteu la secció de Formació Professorat.

Per accedir a l'EOI IOC és requisit tenir divuit anys complerts en la data en la qual es comencin els estudis.

L'EOI IOC, a efectes de matriculació, considera NOU ALUMNE O DISCONTINU a qui no estigui cursant cap mòdul en el moment que s'inicia la convocatòria de preinscripció i matrícula.

Només cal que facin la preinscripció els alumnes nous o discontinus

Accés als diferents mòduls:

 • Per accedir al mòdul A1.a no cal que acrediteu cap nivell previ de coneixements ni fer la prova de nivell online durant la preinscripció, tot i haver d'inscriure's obligatòriament.
  • Per accedir a qualsevol dels altres mòduls cal que acrediteu un determinat nivell mitjançant el test de nivell online, que es pot fer durant la preinscripció, o adjuntant a la vostra secretaria virtual durant el període de matriculació un certificat d'EOI / That's English / Universitat Catalana/ ESOL Cambridge o d'altres certificats reconeguts d'acord amb la taula de

Procediment de la preinscripció :

1. Alumnes que MAI NO han cursat cap mòdul de l’EOI IOC

 • Accediu a pantalla de preinscripcions, empleneu el formulari i premeu Inscriviu-me.
 • Amb el nom d’usuari i contrasenya que rebreu via email, accediu al campus ioc .
 • Dins el campus, accediu a la carpeta Dades de l'alumne (marge esquerra de la pantalla), empleneu totes les vostres dades, i trieu si renuncieu a fer la prova de nivell o no, segons les opcions indicades.
 • Si adjunteu un certificat durant el procés de matriculació, cal que consulteu prèviament la secció Reconeixement d'estudis i convalidacions. (No s'adjunta cap certificat durant la preinscripció ni heu de triar el mòdul que voleu cursar. L'EOI IOC, durant la matriculació, serà qui us assignarà el mòdul corresponent).
 • Si decidiu fer la prova de nivell, accediu a la carpeta Prova de Nivell (marge esquerra de la pantalla) i premeu el botó Realització de la prova de nivell.
 • Els resultats de la prova de nivell els podreu consultar el primer dia d'inici del període de matriculació accedint a la carpeta corresponent.
 • Trobareu quin mòdul se us ha assignat a la secció Resultat de la preinscripció (dins el campus, marge esquerra de la pantalla) a partir de l'inici del període de  matrícula.

2. Alumnes que en semestres anteriors a l’actual han cursat algun mòdul de l’EOI IOC (alumnes discontinus)

 • Heu d’accedir a la pantalla de preinscripcions , emplenar el formulari corresponent i prémer el botó.

 • Accediu al campus ioc amb el vostre usuari i contrasenya. Dins la Secretaria d'EOI, al marge esquerra de la pantalla, hi trobareu la carpeta Preinscripció / Dades de l'alumne/a . Empleneu les dades que calguin.

 • Per defecte, se us assignarà el mòdul immediatament superior al darrer mòdul aprovat. (No cal que adjunteu cap certificat perquè el vostre expedient està enregistrat a la nostra base de dades) . Si hi esteu d’acord, renuncieu a fer la prova de nivell; en cas contrari, podeu realitzar la prova i intentar accedir a un mòdul superior. Heu de triar l'opció corresponent, clicar sobre la carpeta Prova de nivell i prémer el botó Realització de la prova de nivell. En cap cas, es podrà repetir un mòdul ja superat.

 •  Els resultats de la prova de nivell els podreu consultar a partir del dia de l'inici del període de matriculació accedint a la carpeta Resultat de la preinscripció (dins el campus, marge esquerra de la pantalla); en fer aquesta consulta, veureu quin nivell se us ha assignat .

Si sou professor i us interessa informació sobre el Pla de l'Impuls de l'Anglès (PIA+) , consulteu la secció de Formació Professorat.

1. Alumnes que es matriculen a l’EOI IOC per primera vegada

 • Accediu al campus ioc amb el vostre usuari i contrasenya.
 • Accediu a la primera pantalla de la vostra secretaria.
 • Empleneu totes les dades personals i trieu el tipus de pagament que us pertoca. Consulteu . Cada vegada que canviï alguna dada a la pantalla de Dades personals, cal que cliqueu el botó PROCESSAR per tal que els canvis quedin desats.
 • A la mateixa pantalla, heu de marcar els documents escanejats que adjuntareu tot seguit a la pantalla Documents Aportats.
 • Cliqueu la pestanya Documents Aportats . Adjunteu escanejat o fotografiat el vostre DNI ( les dues cares) , NIE (les dues cares) o passaport.
 • Durant els dies de matrícula, consulteu les vostres Dades personals / Secretaria EOI per tal d'estar al corrent del vostre estat de matrícula. Si durant els dies de matrícula us hem de comunicar alguna cosa que afecti el vostre estat de matrícula, aquesta informació apareixerà a Observacions de l'alumne (primera pantalla Dades personals). En aquest mateix espai d'Observacions, l'alumne podrà escriure les seves observacions.
 • Des d'aquesta mateixa pantalla (Dades personals), podreu adjuntar, si és el vostre cas, el certificat corresponent pel qual heu renunciat a fer la prova de nivell i us dona dret a accedir a un mòdul superior a A1.a. No heu de triar cap mòdul. L'EOI IOC, un cop comprovat el vostre certificat, us assignarà el mòdul que us correspongui segons el certificat adjuntat.
 • Així mateix, podreu adjuntar la documentació acreditativa de tenir dret a la bonificació o l'exempció del preu de matrícula. Consulteu Com acreditar el dret a bonificació o exempció de matrícula.
 • Quan la documentació hagi estat validada, rebreu un missatge de l'IOC informant-vos que la vostra documentació ha estat comprovada, és correcta i podeu fer els pagaments de la matrícula i de la llicència per l'ús de l'entorn d'aprenentatge dins els terminis establerts.

2. Alumnes que han cursat un mòdul a l'EOI IOC en semestres anteriors (alumnes discontinus)

 • Si la vostra situació quant a la reducció o exempció de matrícula no ha canviat, heu d'accedir a la vostra secretaria i activar la casella "He revisat les meves dades i sol·licito fer la matrícula" (casella part superior de la pantalla). Si voleu sol·licitar reducció o exempció de matrícula, consulteu la informació sobre Com acreditar el dret bonificació/exempció de matrícula.
 • Rebreu un correu que us comunicarà que la vostra matrícula ha estat validada i que ja us podeu descarregar el full de pagament. Només un cop realitzats els pagaments de la matrícula, si escau, i de l'entorn d'aprenentatge Net Languages (només alumnes d'anglès),  la matrícula quedarà formalitzada i el missatge a la part inferior de la pantalla Dades alumne serà Matriculat/ada en lloc de Pendent de Pagament. Des de l'EOI IOC no enviem cap missatge comunicant que els pagaments ens han arribat i la matrícula està formalitzada. Un cop fet els pagaments corresponents, el missatge Matriculat/ada apareixerà en un termini no superior a tres dies laborables. Si no és així, contacteu-nos a eoiinfo@ioc.cat
 • Si durant els dies de matrícula l'EOI IOC ha de comunicar-vos alguna cosa que afecti el vostre estat de matrícula, aquesta informació apareixerà a Observacions de l'alumne . En aquest mateix espai, podreu escriure les vostres observacions perquè l'EOI IOC les llegeixi.

INFORMACIÓ ADDICIONAL IMPORTANT

 • Si esteu matriculats en algun altre estudi de l'IOC, és probable que coincideixin les dates de les proves presencials finals de certificació del nivell bàsic A2 d'anglès (4 de juny de 2020) , del certificat intermedi B1 d'anglès (6 de juny de 2020)  i del certificat de nivell intermedi B2 d'anglès (13 de juny de 2020) amb la data d'alguna altra prova presencial d'altres estudis de l'IOC.  El fet que el dia de la prova final presencial de l’EOI IOC us concedeixi amb una prova d’altres estudis de l’IOC, no us dona dret a participar a la convocatòria d'incidències de les proves finals presencials.

 • El Departament d'Educació considera que un certificat és de formació permanent sempre i quan es realitzi posteriorment a la data d'expedició del títol d'accés a la docència i quan aquests cursos no serveixin per a l'obtenció d'un títol.

  Consegüentment, al igual que els cursos realitzats a les E.O.I presencials, els mòduls de l'EOI IOC no computen com a hores de formació per als professors depenents del Departament d'Educació atès que la seva finalitat és l'obtenció dels certificats de nivell bàsic , nivell intermedi B1 i nivell intermedi B2 d'anglès. Per a més informació, us podeu adreçar a formlle@xtec.cat

 • Un alumne que supera un mòdul i continua estudiant (es matricula al semestre consecutiu) ha de cursar el mòdul immediatament superior. Si no es matricula aquest semestre, pot intentar com a nou alumne al semestre que li interessi i, via prova de nivell, avançar mòduls.

 • La prova de nivell només la poden fer els alumnes nous o discontinus. (Alumnes discontinus són aquells que no estan cursant cap mòdul durant el període de matrícula tot i que han estat alumnes de l'EOI IOC en el passat).

 • Si un alumne decideix no continuar durant un nombre de semestres, quan torni a matricular-se com a alumne discontinu, podrà optar per fer la prova de nivell i intentar accedir a un nivell superior o no fer -la i matricular-se al mòdul immediatament superior al darrer aprovat.

 • RENÚNCIA DE MATRÍCULA

  El període de renúncia de matrícula (per evitar l'aplicació dels coeficients de repetició de mòdul) finalitzarà el 2 de març de 2020.

 

Un cop hàgiu rebut el missatge de matrícula validada des de l'EOI IOC, us podreu descarregar el full de pagament clicant la pestanya Pagament de la vostra secretaria EOI.

Podeu fer el pagament online o presencialment a l'entitat o entitats bancàries indicades en el full de pagament . Tanmateix, podeu triar les següents opcions per fer el pagament :

 • Mòduls 1A (A1.a) 1B (A1.b), 2A (A2.a), 2B (A2.b)

Pagament online amb targeta de crèdit a la vostra secretaria virtual.

A qualsevol caixer automàtic Servicaixa.

 • Mòduls 3A (B1.a), 3B (B1.b), 4A (B2.1.a), 4B (B2.1.b), 5A (B2.2.a) i 5B (B2.2.b)

Pagament online amb targeta de crèdit a la vostra secretaria virtual.

Per caixer automàtic BBVA.

Presencialment a qualsevol oficina del BBVA (hores d'oficina).

 • Net Languages (Quota obligatòria per alumnes d'anglès per la llicència d'ús de la plataforma interactiva). Els estudiants amb dret a exempció de matrícula, en cap cas estan exemptes d'aquest pagament. El pagament és pot fer exclusivament online o a un caixer automàtic Servicaixa.

PREUS

Els mòduls són semestrals

 • Mòduls 1A (A1.a) 1B (A1.b), 2A (A2.a), 2B (A2.b): 137, 50 € ( primera repetició 178,75€ / segona i successives repeticions 247,50€)
 • Mòduls 3A (B1.a), 3B (B1.b), 4A (B2.1.a), 4B (B2.1.b), 5A (B2.2.a) i 5B (B2.2.b): 143 € ( primera repetició 185,90€ / segona i successives repeticions 257,40€)

Preu llicència per l'ús de la plataforma Net Languages (només alumnes d'anglès): 43€ tots els mòduls. Cap alumne està exempt del pagament de la llicència.

 • Avís important: tots els alumnes d'anglès, sense cap tipus d'excepció , hauran d'abonar la quota obligatòria de 43 euros en concepte d'ús de la plataforma interactiva  Net Languages .

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS

Bonificacions:

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals (generals o especials) tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Exempcions:

 • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
 • Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 • Les persones víctimes d’actes terroristes, així com per als seus cònjuges i els seus fills o filles.
 • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
 • Les persones víctimes de violència de gènere.

La documentació necessària per acreditar aquestes situacions és la següent:

 • Títol de família nombrosa o el títol de família monoparental
 • Certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • Persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior
 • Persones privades de llibertat: certificat de l'Administració de Justícia
 • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció: certificat de l'administració corresponent.
 • Persones víctimes de violència de gènere: ordre de protecció judicial, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis de què està essent objecte de violència, sentència condemnatòria de la persona agressora o bé certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Família, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació. Es recomana presentar un certificat de l'advocat que ha portat l'acusació o dels serveis socials on s'indiqui el següent: que la persona ha estat o està sent víctima de violència de gènere, la situació actual i la data de finalització de les mesures de protecció de la víctima.

Exempcions específiques en diversos ensenyaments impartits per l’IOC

Estan exemptes del pagament del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental, les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

 • En els ensenyaments d’anglès del nivell bàsic que imparteix l’EOI IOC, l’alumne que en el curs acadèmic anterior ha obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • En els ensenyaments d’anglès del nivell bàsic que imparteix l’EOI IOC, l’alumne que en el mateix curs acadèmic obtingui una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta exempció no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la prevista al punt anterior. En aquests casos, els alumnes que sol·licitin la beca al Ministeri han d’ingressar l’import del preu públic corresponent quan es matriculin als ensenyaments d’idiomes i, un cop hagin obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció de l’IOC, que els retornarà el 100 per 100 de l’import del preu públic pagat.

 

Normativa: ORDRE ENS/162/2015 ,de 29 de maig, per la qual es creen i s'actualitzen els imports de diversos preus públics per la matrícula en determinats ensenyaments impartits per l'Institut Obert de Catalunya.

No és procedent el retorn de les quantitats pagades sempre i quan s'hagi ofert el servei: Article 1.3-9 de DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

COM ACREDITAR DRET A BONIFICACIÓ O EXEMPCIÓ DE MATRÍCULA

MOLT IMPORTANT : Aquesta documentació que acredita el dret a la bonificació o exempció del preu de matrícula s'ha d'adjuntar en suport digital (format jpg o pdf) , en el lloc que s'indiqui a Secretaria d'EOI / Documents aportats , però perquè quedi la matrícula formalitzada també s’ha de lliurar en suport paper.

 • El document acreditatiu de la bonificació/exempció de matrícula (en suport paper) expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Família o les fotocòpies compulsades es poden fer arribar per correu postal A L'ATENCIÓ DE L'EOI IOC - Av. Paral·lel 71-73 08004 Barcelona (us recomanem que sigui per correu certificat o missatgeria per poder acreditar que s’ha enviat dins els terminis establerts ) o personalment a la secretaria de l'IOC, però sempre durant els dies de preinscripció i matrícula. Així, podrem validar-la al més aviat possible i si hem d'informar -vos a l'espai Informacions de l'alumne d'algun problema, tindrem més temps per solucionar-lo.

 

Compulses de fotocòpies de documents

La compulsa és l'acreditació oficial que la fotocòpia d'un documents coincideix amb l'original.

Poden compulsar les fotocòpies dels documents les notaries (preu aproximat 5 euros per full compulsat), l'organisme emissor de la documentació, i la secretaria de l'IOC – cal lliurar personalment el document original i la fotocòpia.

Fora d'aquests tres casos, l'IOC no accepta com a vàlides altres fotocòpies compulsades.

Les oficines de correus no compulsen documents; el segell de correus en un document només acredita la data de lliurament d'aquest document a l'oficina de correus.

 

Altra informació