Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en educació infantil, i aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal i en tota l’etapa en l’àmbit no formal, entre d’altres coses.

Informació detallada