El certificat COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital. A l’IOC pots estudiar a distància el nivell avançat d’aquesta certificació, l’anomenat COMPETIC3. Els certificats COMPETIC són equivalents a tots els efectes amb els certificats ACTIC.

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Dates del curs

Curs tardor 2021

INICI DE CURS
29 de setembre de 2021
fi de curs
13 de desembre de 2021

Propera convocatòria

Període de matrícula
gener 2022
Durada del curs
febrer-abril 2022

Propera matrícula

Inscripció Tardor 2021

Preinscripció
13 al 17 de setembre 2021
Sorteig de places
22 de setembre 2021 - 10 hores

Pagament tardor 2021

Publicació d'admesos
22 de setembre 2021 - 18 hores
Termini de pagament
23-27 de setembre 2021 (abans 19:55h)

El certificat Competic 3 et facilitarà nous coneixements en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com l'obtenció d'una certificació que et permet la promoció professional.

Preinscripció i matrícula

Si ja heu cursat estudis de Competic a l'IOC, el procés per a tornar-vos a matricular no inclou fer la preinscripció, sinó que heu de fer la sol·licitud d'una forma diferent.

Entreu a la vostra Secretaria COMPETIC, aneu a l'apartat Itinerari, marqueu la competència o competències que voleu matricular i deseu els canvis. Aleshores us apareix marcada la casella "Sóc alumne antic i vull fer nova matrícula" i se us assigna un número de sol·licitud.

Fet això, entrareu en el procés ordinari de sorteig de places. Haver estudiat COMPETIC 3 a l'IOC en anteriors trimestres no garanteix plaça per trimestres posteriors.

 

En aquest curs tardor 2021 l'IOC ofereix 650 places per als estudis de COMPETIC 3. Cada plaça s'assigna a un usuari, i és indiferent si aquest s'ha matriculat a una o dues competències.

RESULTAT DEL SORTEIG

El número que ha sortit en l'extracció és el 072082771.

El número de sol·licituds ha estat de 772.

El número de tall, segons el procediment de sorteig ha estat el 360.

Han obtingut plaça les sol·licituds de matrícula que tinguin l'expedient validat com a correcte i que estiguin compreses entre les sol·licituds 360 i 772, i també entre les sol·licituds 1 i 253.

A partir del 23 de setembre:
  • Aquells alumnes que hagin obtingut plaça veuran com els canvia l'estatus de matrícula a "Validat pendent de pagament". Hauran de fer el pagament dins el termini establert.
  • Aquells alumnes que no hagin obtingut plaça veuran com els canvia l'estatus de matrícula a "Exclòs".

Consulteu el procediment del sorteig de places a l'apartat Informació detallada d'aquesta mateixa pàgina.

Informació detallada