El certificat COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital. A l’IOC pots estudiar a distància el nivell avançat d’aquesta certificació, l’anomenat COMPETIC3. Els certificats COMPETIC són equivalents a tots els efectes amb els certificats ACTIC.

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Dates del curs

Trimestre de tardor 2020

INICI DE CURS
29 de setembre de 2020
fi de curs
9 de desembre de 2020

Propera convocatòria

Període de matrícula
gener 2021
Durada del curs
1 de febrer a 26 d'abril 2021

Propera matrícula

Inscripció trimestre de Tardor 2020

Preinscripció
11 -15 de gener 2021
Sorteig de places
22 de gener 2021 - 10 hores

Pagament trimestre de Tardor 2020

Publicació d'admesos
22 de gener 2021 - 18 hores
Termini de pagament
23-27 de gener 2021 (abans 19:55h)

El certificat Competic 3 et facilitarà nous coneixements en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com l'obtenció d'una certificació que et permet la promoció professional.

Preinscripció i matrícula

Si ja heu cursat estudis de Competic a l'IOC, el procés per a tornar-vos a matricular no inclou fer la preinscripció, sinó que heu de fer la sol·licitud d'una forma diferent.

Entreu a la vostra Secretaria COMPETIC, aneu a l'apartat Itinerari, marqueu la competència o competències que voleu matricular i deseu els canvis. Aleshores us apareix marcada la casella "Sóc alumne antic i vull fer nova matrícula" i se us assigna un número de sol·licitud.

Fet això, entrareu en el procés ordinari de sorteig de places. Haver estudiat COMPETIC 3 a l'IOC en anteriors trimestres no garanteix plaça per trimestres posteriors.

 

Número extret en el sorteig: 214.806.573
Número de sol·licituds: 652
Residu de la divisió: 609

El número de tall és l'immediatament posterior al residu de la divisió entre el número de 9 xifres del sorteig i el número de sol·licituds.

Número de tall: 610

Es computen les 500 sol·licituds vàlides en sentit ascendent.

Les sol·licituds que obtenen plaça són les compreses entre els números de sol·licitud 93 i 610, ambdós inclosos.

D'aquest interval en queden excloses les sol·licituds 126, 162, 188, 251, 256, 271, 309, 335, 374, 375, 404, 415, 419, 424, 487, 512, 551, 560, ja que no complien amb els requisits per a ser validades.

El 24 de setembre es procedirà a obrir l'aplicatiu de pagament a la Secretaria COMPETIC per a totes les sol·licituds que han obtingut plaça.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En aquest trimestre de tardor 2020 l'IOC ofereix 500 places per als estudis de COMPETIC 3. Cada plaça s'assigna a un usuari, i és indiferent si aquest s'ha matriculat a una o dues competències.

El resultat del sorteig es publicarà al web de l'IOC el 24 de setembre a les 10 hores, i en aquella mateixa hora s'haurà procedit a fer el canvi d'estatus de cadascuna de les sol·licituds:

  • Aquells alumnes que hagin obtingut plaça veuran com els canvia l'estatus de matrícula a "Validat pendent de pagament". Hauran de fer el pagament dins el termini establert.
  • Aquells alumnes que no hagin obtingut plaça veuran com els canvia l'estatus de matrícula a "Exclòs".

Consulteu el procediment del sorteig de places a l'apartat Informació detallada d'aquesta mateixa pàgina.

Informació detallada