Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica en gestió administrativa, i aprendràs dur a terme operacions de gestió administrativa en l'àmbit públic i privat d’acord amb la legislació vigent, de forma eficaç i amb qualitat de servei.

Informació detallada