IOC > Cicles Formatius de Formació Professional > Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, i aprendràs a desenvolupar aplicacions informàtiques, participar en el seu disseny i realitzar-ne la programació, les proves i la documentació.

Informació detallada