L'IOC és l'institut d'ensenyament a distància del Departament d’Ensenyament que posa al teu abast una àmplia oferta formativa i et permet estudiar d’una manera flexible i adaptada a les teves necessitats.
Com s’estudia a l’IOC?
El centre aposta per un model educatiu centrat en l’estudiant que es recolza en un entorn virtual d’aprenentatge dissenyat per garantir l’atenció personalitzada dels alumnes.
Història de l’IOC
El centre es va crear el 2006 com una iniciativa orientada a integrar els ensenyaments no presencials d’educació secundària per a adults, batxillerat i cicles formatius d’FP del Departament d’Ensenyament. Des de llavors milers d’estudiants s'han pogut graduar a distància.
Documentació i contractacions
Per tal de garantir l’accés dels estudiants -i de la ciutadania en general- als serveis del centre, l’IOC disposa d’un repositori públic amb tota la documentació que pugui ser requerida en els tràmits del centre.
Transparència
La transparència dins de l'Administració pública implica que l'organització s'obri i funcioni d'una forma proactiva, i doni a conèixer diferents tipus d'informació, com dades i documents dels quals disposa en diferents formats i de manera visible, accessible i comprensible per la ciutadania.
Projectes del centre
L’IOC participa en diversos projectes de caire educatiu i tecnològic, tant a nivell local com europeu, i quasi sempre vinculats o recolzats en iniciatives de codi obert en el terreny de l’ensenyament a distància.