norma ISO 9001:2015

Certificat número EC-5387/10

LGAI Technological Center, S.A.
certifica que el sistema de qualitat de l'organització:

 

INSTITUT OBERT DE CATALUNYA (IOC)

Av del Paral·lel, 71-73

08004 BARCELONA

 

per a les activitats de:

Ensenyament de Graduat en educació secundaria, Batxillerat, Idiomes, cicles de formació professional, preparació a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior a distància.

es conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015

Aquest certificat es vàlid fins el 9 d'abril de 2019

Cerdanyola del Vallès, 8 de setembre de 2017

Renovació de la certificació inicial de data 9 d'abril de 2010