Comunicació empresarial i atenció al client

Administració
 • Coordinació
 • Júlia Pérez
 • Redacció
 • Roser Ferré
 • Rubén Pino
 • Isabel Aller Castro
 • Adaptació
 • Roser Ferré
 • Rubén Pino
 • Pilar Bertrans
 • Administració
 • W.CFGM.GAD.M01/0.11
 • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2011
Última actualització: de febrer 2021

Taula de Continguts