Annexos

NTP de l'INSST relacionades amb la càrrega física de treball

Ampliem el contingut del subapartat “La càrrega física de treball” amb una sèrie de NTP que hi tenen relació:

  • NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación
  • NTP 295: Valoración de la carga física mediante la monitorización de la frecuencia cardiaca
  • NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural

Fórmula de Lehman i Spitzer

Ampliem el contingut del subapartat “Adopció dels temps de repòs” amb l’exemple d’aplicació següent de la fórmula de Lehman i Spitzer.La fórmula és fàcilment aplicable si es tracta de calcular el temps de descans després d’una hora de treball però presenta certa dificultat quan es tracta de calcular el període de descans que correspon dins d’una hora, és a dir, calcular els minuts de treball i de descans que s’han de realitzar però en el període de 60 minuts.

Si considerem, per exemple un treball que exigeix un consum de 6 quilocalories/min, el temps de repòs necessari seria:

Aquest 50% ens indica que la durada del repòs ha de ser la meitat del que dura el treball efectiu. Així, després d’una hora de treball efectiu, s’hauria de descansar:

Si es vol saber, dins de cada hora, quin seria el temps de repòs:

El càlcul dels temps de repòs per aquesta fórmula dóna valors normalment elevats, encara que poden ser correctes si la valoració del consum energètic és exacta.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Els transtorns musculoesquelètics