Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Entre el conjunt de factors que integren la càrrega mental n’hi ha un que té una influència més determinant que la resta. Quin?

NúmPregunta
1

El disseny del lloc de treball.

2

El processament de la informació requerida.

3

El contingut del treball en si mateix.

4

Condicions ambientals del lloc de treball.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La apareix després de fer un esforç important.

2

La sol aparèixer com a conseqüència d’una càrrega de treball contínua desequilibrada.

3

Els simptomes de desapareixen ràpidament en canviar de tasca.

4

La és l’estat de rebuig nerviós d’una tasca.

Exercici 3

Marqueu l’opció correcta.

Relacioneu cada mètode d’avaluació de la càrrega amb el seu tret característic.

NúmPreguntaResposta
1

Mètode de Wierville i Casali

2

Mètode NASA

3

Mètode INSST

4

Escala Cooper i Harper

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Entre les mesures preventives per prevenir la fatiga per quin s’ha d’optar?

NúmPregunta
1

És preferible pauses llargues després de períodes de tres hores de treball com s’aplica en la majoria d’empreses.

2

Les tasques no s’haurien de concretar excessivament per deixar iniciativa al treballador.

3

No s’hauria d’alternar l’activitat física i l’activitat mental ja que facilita la dispersió del treballador, fet que comporta una menor productivitat.

4

Els objectius del lloc de treball han d’estar correctament precisats i han de ser concrets i quantificables.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos