Annexos

NTP de l'INSST relacionades amb la càrrega mental de treball

Ampliem el contingut del subapartat “Classificacions de la càrrega mental” amb una llista de NTP que està relacionada amb la càrrega mental de treball.

  • NTP 659. Càrrega mental de treball. Disseny de tasques
  • NTP 575. Càrrega mental de treball. Indicadors.
  • NTP 544. Càrrega mental de treball. Mètode NASA-TLX.
  • NTP 534. Factors de la càrrega mental de treball.
  • NTP 445. Càrrega mental de treball. Fatiga.
  • NTP 275. Càrrega mental de treball al sector hospitalari. Guia d’avaluació.
  • NTP 179. Definició i avaluació de la càrrega mental de treball.
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Càrrega física de treball