Activitats

La VII enquesta de condicions de treball

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar l’extracció de dades precises de les bases de dades àmplies i familiaritzar-se amb la consulta de les enquestes de condicions de treball.

Consulteu la VII Enquesta de condicions de treball, INSST i contesteu les preguntes següents:

 1. Manifesta quin percentatge de treballadors senten molèsties o pateixen lesions musculoesquelètiques derivades del seu lloc de treball.
 2. A quines zones es localitzen els majors percentatges de molèsties?
 3. Quines són les molèsties més freqüents als sectors del transport i sanitari?
 4. Com explicaríeu el fet que els treballadors espanyols declarin, en proporció, sentir més molèsties musculoesquelètiques que els treballadors d’altres països?
 5. Quines són les molèsties que es donen amb més percentatge en la posició de treball assegut?

Tot i poder comprovar les vostres respostes amb el propi document de l’enquesta, us convidem a la lectura del següent informe TME en xifresque resumeix les xifres del risc TME en l’àmbit laboral i dona resposta a les preguntes formulades en l’activitat

La II Enquesta Catalana de Condicions de Treball

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en l’anàlisi de les dades extretes de les bases de dades àmplies i familiaritzar-se amb la consulta de les enquestes de condicions de treball.

Consulteu la II Enquesta Catalana de Condicions de Treball i centreu-vos en l’estimació de la relació entre les lesions/malalties laborals i les condicions d’ocupació laboral per contestar les preguntes següents:

 1. Manifesta quin percentatge de treballadors manifesten aquestes molèsties?
 2. A quines zones es localitzen els majors percentatges de molèsties?
 3. Quines són les molèsties més freqüents al sector serveis? i al de la indústria?
 4. Quines són les lesions/malalties que es donen amb més percentatge en la posició de treball assegut?

Comproveu les vostres respostes amb el propi document de l’enquesta.

Síndrome del túnel carpià

L’objectiu d’aquesta activitat és fomentar habilitats de recerca, processament i síntesi de diversa informació i aprofundir en el coneixement de la síndrome del túnel carpià (STC), una lesió laboral molt comuna.

La STC és una lesió que es manifesta cada vegada amb més freqüència en treballadors de tots els àmbits productius i va associada a factors concrets dels llocs de treball per la qual cosa la seva manifestació és independent de les característiques individuals dels operaris.

Es demana que feu un treball d’investigació, utilitzant les fonts que ofereix Internet o altres que considereu oportunes. El treball ha de contenir informació sobre la lesió (descripció, símptomes, conseqüències, etc, la situació de la lesió actualment a l’estat espanyol, factors de risc generadors de la lesió i mesures preventives.

Lògicament podeu enriquir el treball amb altres aportacions que estimeu oportunes realitzar.

Resposta oberta respecte el disseny i presentació dels continguts. Com a criteri orientador us facilitem els apartats que s’hi podrien incloure:

 • Descripció anatopatològica de la lesió amb imatge/gràfic de la mateixa.
 • Estudi de la situació laboral actual a l’Estat espanyol: dades estadístiques sobre incidència d’aquesta patologia, sectors i llocs de treball on es manifesta més.
 • Factors de risc generadors d’aquest TME.
 • Mesures preventives.

Dieta equilibrada

L’objectiu de l’activitat és, d’una banda, sensibilitzar sobre els bons hàbits alimentaris en el treball i, de l’altra, saber elaborar diferents règims alimentaris segons la càrrega física de treball.

Imagineu que sou els tècnics de prevenció d’una empresa que desplaça fora de la seva residència deu treballadors durant un mes per a la realització d’una obra. Haureu de fixar un règim alimentari adequat al consum metabòlic de treball diari de cada un d’ells que s’estableix entre 2.800 i 3.000 quilocalories. Haureu de tenir en compte el metabolisme basal i el de lleure. A més, també establireu el nombre d’àpats.

Haureu d’indicar al costat de cada àpat els aliments inclosos i la seva quantitat, expressada en grams. En la dieta de cada dia heu de calcular les kcal ingerides.

Resposta oberta que s’hauria de realitzar amb el suport d’alguna taula nutricional d’aliments on quedés reflectida la proporció d’hidrats, greixos i calories en una llarga sèrie d’aliments; com per exemple:

Tabla de calorías

Anar a la pàgina anterior:
La càrrega de treball. El cos humà
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació