Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

El maneig manual de càrregues presenta risc de patir diverses patologies a la zona dorsolumbar en l’operació…

NúmPregunta
1

d’aixecament i transport de càrregues superiors a 15 kg per a dones.

2

d’aixecament i transport de càrregues superiors a 3 kg.

3

d’aixecament i transport de càrregues superiors a 25 kg per a homes.

4

d’aixecament i transport de càrregues que superin el 20% de l’esforç màxim muscular del treballador.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

Quan el treballador està mantenint una càrrega menor de 10 kg es pot admetre una rotació de l’esquena en un angle menor de 20°.

2

Una càrrega de mida mitjana s’ha de recolzar sobre una cama per disminuir les pressions a la zona lumbar.

3

Per deixar la càrrega al terra s’ha d’intentar que els centres de gravetat del cos i de la càrrega se superposin.

4

Per aixecar càrregues del terra es pot doblegar l’esquena si el pes és inferior a 5 quilos.

5

El transport manual de persones (malalts) està exclòs de l’RD 487/97 i per tant el mètode de correcte s’estableix en el protocol metge de revisió de maneig manual de malalts.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

El mètode de manipulació manual de càrregues de la Guia tècnica de l’RD 487/97 estableix el pes màxim de la càrrega en la posició neutra la de kg.

2

Una càrrega amb un pes de kg protegeix el 95% de la població treballadora.

3

Una càrrega transportada amb un pes superior a kg no requereix avaluació.

4

Una càrrega amb un pes màxim de kg protegeix el 85% de la població treballadora.

Exercici 4

Marqueu l’opció correcta.

Relaciona cada una de les metodologies amb la seva característica més peculiar.

NúmPreguntaResposta
1

Mètode NIOSH

2

Mètode de la Guia tècnica de l’INSST .

3

Mètode del Departament de Treball sobre manipulació de càrregues

4

Mètode de Snook i Ciriello

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general