Annexos

NTP relacionades amb la càrrega física de treball

Ampliem el contingut del subapartat “L’alimentació i el treball” amb una llista de NTP de l’INSST que està relacionat amb la càrrega física de treball.

 • NTP. 310. Treball nocturn i treball a torns. Alimentació
 • NTP. 348. Envelliment i treball. La visió.
 • NTP. 366. Envelliment i treball: audició i motricitat.
 • NTP. 367. Envelliment i treball: la gestió de l’edat.
 • NTP. 413. Càrrega de treball i embaràs.
 • NTP. 414. Reproducció: fonts d’informació.
 • NTP. 416. Actituds davant el canvi en treballadors en edat avançada.
 • NTP. 421. Test de salut total de Langner-Amiel: la seva aplicació en el context laboral.
 • NTP. 487. Neurotoxicitat. Agents neurotòxics.
 • NTP. 657. Els trastorns musculoesquelètics en les dones. I. Exposició i efectes diferencials.
 • NTP. 658. Els trastorns musculoesquelètics en les dones. II. Recomanacions preventives.
 • NTP. 664. Lactància materna i retorn a la feina.

Manipulació Manual de Càrregues

Il·lustració de variats aspectes relacionats amb la MMC

Excel·lent

recurs ( 2.4 MB )
elaborat per FREMAP, que de manera gràfica i amena ens exposa els punts principals a considerar en la MMC. Lesions freqüents, estadístiques d’accidents i patologies, normativa, mètode correcte de MMC, normativa, mètode d’avaluació de l’INSST…

Exemple pràctic de manipulació manual de càrregues partint de la Guia Tècnica de l'INSST, elaborat per FREMAP

Us facilitem un

treball ( 614.5 KB )
que us pot ser útil per comprendre millor aquest mètode, si bé no sol presentar dificultats d’interpretació. S’avalua el lloc de treball d’una treballadora que recull safates d’una cinta transportadora i les diposita en un carro dissenyat per a aquesta finalitat.

Manipulació de càrregues i postures sostingudes durant la jornada laboral

Ampliem el contingut nucli d’activitat “Manipulació manual de càrregues” amb els vídeos del NAPO disponibles a la pàgina de l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, on podeu veure una sèrie d’animacions divertides de situacions laborals del personatge Napo. Aquests vídeos tracten diversos aspectes sobre la manipulació manual de càrregues i sobre les postures corporals en el treball.

 • Napo0 Presentació (Presentation)
 • Napo1 Temps moderns estressants (Modern Stressful Times)
 • Napo2 Divideix i venceràs (Divide and Rull)
 • Napo3 Ergonomia radical (Radical Ergonomics)
 • Napo4 Cargola’t i crida (Twist and Shout)
 • Napo5 Sense agafament (No Grip)
 • Napo6 Treballant alt (Working Heigt)
 • Napo7 Males vibracions (Bad Vibrations)
 • Napo8 El duel (The Duel)
 • Napo9 Pensa per moure’t (Think to Move)
 • Napo10 Abraça’m ben fort (Hold me Tight)

Nutrició

Ampliem el contingut sobre nutrició amb la pàgina “Alimentació” del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya que conté diverses seccions útils tant per a la vida quotidina com per a la nutrició en l’àmbit laboral.

Una alimentació saludable es defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, harmònica, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible.

Alimentació

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
La càrrega mental de treball