Annexos

Factors psicosocials sobre l'aparició dels TME

Ampliem el contingut de l’apartat “Els factors de risc per manipulació manual de càrregues” amb el document

.

En aquest document es reprodueixen les pàgines 203-204 del manual d’Ergonomia de l’INSHT on s’exposa la influència dels factors estressants en l’aparició de transtorns musculoesquelètics (TME), sia de manera indirecta o directa. És interessant consultar-lo ja que estableix relacions de causalitat entre els factors de risc generadors d’estrès i l’aparició dels TME.

NTP de l'INSST relacionades amb els trastorns musculoesqulètics

Ampliem el contingut del subapartat “Trastorns musculoesquelètics” amb una sèrie d’NTP relacionades amb els TME

  • NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición y efectos diferenciales
  • NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Manipulació manual de càrregues