Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta

NúmPregunta
1

Elevats nivells de contracció estàtica s’associen amb la síndrome De Quervain.

2

L’aixecament de càrregues s’associa amb els trastorns musculoesquelètics de la part superior de l’esquena.

3

L’exposició a la vibració del cos sencer s’associa a trastorns les vèrtebres cervicals.

4

Els treballs repetitius s’associen amb l’aparició de la síndrome del túnel carpià.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

Quan ens referim als transtorns musculoesquelètics (TME) se solen emetre els següents judicis:

NúmPreguntaVF
1

Les expressions TME i lesions per microtraumatismes repetitius són sinònimes, no hi ha diferències apreciables entre ambdues.

2

L’automatització dels processos productius comporta una disminució del nombre de TME.

3

Les lesions dorsolumbars es poden produir per postures estàtiques prolongades.

4

L’ús de guants incrementen el risc de patir TME.

5

Està comprovat que només el fet de la durada d’una activitat, encara que no comporti riscs ergonòmics, afavoreix l’aparició de TME.

6

Es pot afirmar que en l’aparició dels TME intervé el sexe del treballador, essent les dones les que estan predisposades a contreure’ls.

Exercici 3

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

Un mètode directe per a l’avaluació de la càrrega postural és l’ús de

2

Un mètode subjectiu per avaluar la càrrega postural és la utilització de

3

La utilització de és una tècnica pròpia dels mètodes d’observació de les postures de treball.

4

El és la tècnica que menys fiabilitat presenta dins dels mètodes subjectius d’avaluació de la càrrega postural

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos