Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Entre les mesures preventives per prevenir la fatiga per quin s’ha d’optar?

NúmPregunta
1

És preferible pauses llargues després de períodes de tres hores de treball com s’aplica en la majoria d’empreses.

2

Les tasques no s’haurien de concretar excessivament per deixar iniciativa al treballador.

3

No s’hauria d’alternar l’activitat física i l’activitat mental, ja que facilita la dispersió del treballador, fet que comporta una menor productivitat.

4

Els objectius del lloc de treball han d’estar correctament precisats i han de ser concrets i quantificables.

Exercici 2

Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adients.

NúmPregunta
1

La apareix després de fer un esforç important.

2

La sol apareixer com a conseqüència d’una càrrega de treball contínua desequilibrada.

3

Els simptomes de desapareixen ràpidament en canviar de tasca.

4

La és l’estat de rebuig nerviós d’una tasca.

Exercici 3

Relacioneu els esforços físics durant la jornada laboral segons la taxa metabòlica de treball.

NúmPregunta
1

és el de 100 W/m2 i equival a 180 W, o a 2,6 kcal/min

2

és el de 165 W/m2 i equival a 295 W, o a 4 kcal/min

3

és el de 230 W/m2 i equival a 415 W, o a 6 kcal/min

4

és el de 290 W/m2 i equival a 520 W, o a 8 kcal/min

Exercici 4

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions.

NúmPreguntaVF
1

No és necessari preveure temps de repòs per permetre la recuperació de l’organisme dins la jornada laboral perquè tota persona pot treballar 8 hores seguides i reposar en acabar.

2

Un exemple de treball muscular estàtic és manipular objectes estant assegut.

3

Un exemple de treball muscular dinàmic és transportar càrregues.

4

El mètode de consum d’oxigen per valorar el consum d’energia és el més inexacte dels estudiats, ja que presenta uns marges d’error superiors al 5%.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos