Referències

Bibliografia bàsica

Bestratén Belloví, M. i altres (2003). Ergonomía (4a ed.). Madrid: INSHT.

És el manual d’ergonomia que ha elaborat l’INSHT. És un dels llibres que ha de tenir “obligatòriament” tot ergonomista. El que el llibre no aporta són exercicis, casos pràctics ni exemples d’aplicació de les teories tractades. Algunes fórmules físiques presenten una certa dificultat. És un dels pocs texts que inclou l’alimentació i la seva relació amb la feina.

Departament de Treball de la Generalitat (2006). Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

És la Guia d’avaluació del Departament de la Generalitat, document del qual hauríeu de disposar malgrat que es pugui consultar a Internet.

Gómez Etxebarría, G. (2003). Manual para la formación en PRL.Especialidad en Ergonomía i Psicosociología aplicada. Madrid: Ciss-Praxi.

És un manual que en dos dels seus capítols tracta el tema de la gestió de la prevenció. Són interessants els temes dedicats a la dissecció de la normativa reglamentària de contingut ergonòmic.

González Mestre, D.(2003). Ergonomia y Psicosociología (8a. ed.). Madrid: Ed. Fundación Confemetal.

La major part del contingut d’aquesta obra està dedicat a l’ergonomia. A la psicosociologia hi dedica només un dels quinze capítols de què consta. És un gran text sobre aquesta matèria. Té exercicis d’aplicació i alguns gràfics interessants. Algunes operacions de càlcul d’estadística i biomecànica requereixen un cert domini del càlcul matemàtic. No tracta sobre el soroll des del punt de vista ergonòmic.

Llaneza Alvarez, F. J.(2007). Ergonomía y Psicosociología aplicada(8a ed.). Valladolid: Ed. Lex Nova.

És una obra que dedica sis dels nou temes a l’estudi de l’ergonomia. És un gran text sobre aquesta matèria. Té exercicis d’aplicació i alguns gràfics i il·lustracions interessants. Fa una exposició amena de la matèria. Inclou un tema sobre gestió de l’ergonomia. No tracta de la qualitat de l’aire interior i renovació de l’aire exterior. Incorpora molt de material interessant sobre diferents metodologies.

Mondelo, P. R. i altres (1998). Ergonomía. Barcelona: UPC.

És una molt bona obra que consta de quatre toms. El seu ampli contingut està orientat a l’ensenyament universitari però està elaborada amb uns criteris didàctics que la fan fàcilment assimilable. Té exemples explicatius de les teories exposades. Les il·lustracions en faciliten la comprensió. Pròximament, segons que ens han informat, apareixerà una edició actualitzada.

Organització Internacional del Treball (OIT); Associació Internacional d’Ergonomia (AIE)(2004). Lista de comprobación ergonómica. Madrid: INSHT.

És una obra eminentment “pràctica”. Està publicada al web però només els 128 ítems. L’obra en format imprès ens explica les raons de cada actuació, com s’ha de realitzar i ens aporta algunes mesures relacionades amb l’assumpte ergonòmic de què estigui tractant. Els dibuixos i gràfics aporten informació afegida interessant.

Bibliografia complementària

Dern, J. (2005). La prevención del dolor de espalda en el cuidado de enfermos. Madrid: INSHT.

Aquest llibre aporta dades pràctiques i operatives per a la prevenció del dolor d’esquena en la cura de malalts. Document pràctic i de fàcil lectura, inclou il·lustracions per a cada un dels moviments més freqüents en aquest tipus de treball i la forma correcta de realitzar-los.

INSHT (2007, octubre). Seguridad y salud en el trabajo.(núm. 44). Madrid.

El número d’aquesta revista està dedicat gairebé exclusivament a l’estudi dels TME. És interessant la seva consulta.

Ledesma de Miguel, J. (1995). Tu espalda es tuya, “cuídala”. Madrid: INSHT.

En aquest document es donen una sèrie d’informacions pràctiques que permetin evitar el dolor d’esquena i més en concret el de la part baixa de l’esquena.

Pérez Bilbao, J. (1997). Envejecimiento y trabajo. Madrid: INSHT

En aquest llibre es tracta àmpliament la qüestió de l’important procés d’envelliment de la població: des de les noves tendències demogràfiques fins a com afecta les persones el procés d’envelliment des del punt de vista sensorial, motriu i cognitiu, entre altres, al món laboral. La segona meitat del llibre es dedica a la presentació d’unes guies pràctiques d’actuació que pretenen ser estris a l’establiment de polítiques de gestió de l’edat.

Sebastián García, O. i d’altres (2002). La carga mental de trabajo.Madrid: INSHT.

En aquest document, després de definir el concepte de càrrega mental de treball, es veuran quins són els factors determinants d’una càrrega mental inadequada en l’entorn laboral, quines són les seves característiques fonamentals, i quines les seves conseqüències. Es tractarà també com es pot avaluar aquest perill o factor de risc, i un aspecte fonamental, com es pot prevenir. Fa un resum, també, de la norma ISO 10.075. “Principis ergonòmics relatius a la càrrega mental de treball”.

Sebastián García, O. i altres(1999). Efectos del ambiente físico sobre las personas: respuestas fisiológicas, subjetivas y de comportamiento. Madrid: INSHT.

Aquest document se centra en els factors relatius a l’ambient físic la intensitat dels quals és limitada, però que afecten o poden afectar negativament el treballador, principalment a través d’alteracions psicològiques o psicosomàtiques com ara alteracions de la capacitat funcional del sistema nerviós central, alteracions de l’estat pseudofisiològic i/o canvis de comportament.

Referències bibliogràfiques

Manual de seguridad y salud en centros comerciales(2006). Fremap.

Adreces d'interès

VI Enquesta Nacional de les condicions de treball (INSST)

És convenient que us familiaritzeu amb les enquestes sobre condicions de treball que periòdicament fa l’INSST. Se us facilita la l’adreça de la pàgina de la VI enquesta de les condicions de treball. Hi teniu ocasió d’observar la rellevància que tenen les patologies musculoesquelètiques, pràcticament en tots els sectors i ocupacions.

Recomendaciones dietéticas (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar)

La nutrició exerceix una funció essencial en la salut i en la productivitat dels treballadors. Una dieta desequilibrada pot portar a malalties com ara cardiopaties, arteriosclerosi, osteoporosi, diversos tipus de càncer i obesitat. L’estat de malnutrició pot ser també causa de considerables problemes de salut i d’una reducció en la productivitat del treballador.

Aqusta és una guia sobre les necessitats nutricionals de la població, en general, promovent un bon estat de salut. Es basen en la millor evidència científica disponible i en els hàbits d’alimentació, usos i costums de la població seguint l’informe del Comitè Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat ALimentària i Nutrició del 27 de juliol de 2022.

Alimentació saludable i productivitat

En aquest article del blog d’una mútua privada teniu un resum divulgatiu de la relació entre alimentació saludable i productivitat, així com una sèrie de consells i recomanacions fàcils de dur a la pràctica.

Avaluació de factors de risc TME

Excel·lent Document elaborat pel Grup de treball (INSST, ICSSL) sobre TME de la CNSST. És un recull de normes tècniques i mètodes d’avaluació relaionats amb els TME.

Com afrontar l'avaluació de riscos per càrrega física del treball

És la presentació que va compartir el tècnic PRL de l’ICSSL de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Pascual Arribas durant una jornada dedicada als TME. Imprescindible per tenir una visió global de com tractar els TME.

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php

La pàgina ens presenta la versió simplificada del mètode OCRA. Permet executar el mètode en línia.

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php

Presentació ben comentada i il·lustrada del mètode REBA. Facilita l’accés en línia del mètode prèvia inscripció gratuïta en aquest portal.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge
Anar a la pàgina següent:
La càrrega de treball. El cos humà