Projectes de jocs i entorns interactius

Imatge i so
  • Coordinació
  • Paloma Bañuls Caruana
  • Redacció
  • Sara Sunyé
  • Jose Manuel Solís
  • Rodrigo Pizarro
  • Imatge i so
  • CFGS.A3D.M05/0.18
  • Animacions 3D, videojocs i entorns interactius
© Departament d'Educació
Primera edició: setembre 2018

Taula de Continguts