Activitats

Selecció de característiques, àrees i aspectes per a un pla de verificació

L’objectiu de l’activitat és aprendre a identificar les àrees i aspectes que podríeu verificar en un joc conegut.

Imagineu que heu d’elaborar un pla de verificació (testing) per a un joc de la sèrie “Super Mario Bros”. Proposeu una divisió en, com a mínim, cinc àrees i tres aspectes que cobreixin la totalitat del joc, i nomeneu com a mínim cinc característiques que podríeu verificar.

Àrees:

 1. Menú principal
 2. Món 1 Nivell 1
 3. Món 1 Nivell 2
 4. Món 1 Nivell 3
 5. Món 1 Nivell 4
 6. Món 2 Nivell 1
 7. Món 2 Nivell 2
 8. Món 2 Nivell 3
 9. Món 2 Nivell 4
 10. Món 3 Nivell 1
 11. Món 3 Nivell 2
 12. Món 3 Nivell 3
 13. Món 3 Nivell 4
 14. Món 4 Nivell 1
 15. Món 4 Nivell 2
 16. Món 4 Nivell 3
 17. Món 4 Nivell 4
 18. Món 5 Nivell 1
 19. Món 5 Nivell 2
 20. Món 5 Nivell 3
 21. Món 5 Nivell 4
 22. Món 6 Nivell 1
 23. Món 6 Nivell 2
 24. Món 6 Nivell 3
 25. Món 6 Nivell 4
 26. Món 7 Nivell 1
 27. Món 7 Nivell 2
 28. Món 7 Nivell 3
 29. Món 7 Nivell 4
 30. Món 8 Nivell 1
 31. Món 8 Nivell 2
 32. Món 8 Nivell 3
 33. Món 8 Nivell 4

Aspectes:

 • Gràfics
 • Efectes de so / Música
 • Navegabilitat (zones per on ens podem moure en el joc)
 • Ítems (objectes que podem agafar al joc)

Característiques:

 • Saltar sobre enemics
 • Empènyer closques
 • Guanyar punts amb la bandera del final del nivell
 • Créixer agafant un bolet vermell
 • Guanyar vides extra

Establiment d'estratègies concretes per a un pla de verificació

L’objectiu de l’activitat és aprendre a identificar estratègies adequades per verificar cadascuna de les característiques d’un joc.

Feu una llista amb almenys cinc característiques d’un joc i elaboreu un pla de verificació (testing) que inclogui una columna on s’especifiqui:

 • Quina estratègia de verificació s’ha de fer servir per cadascuna.
 • Una breu descripció del procés que ha de seguir el tester per verificar-la.

Podeu fer servir com a exemple la taula.

Taula: Exemple de pla de verificació (Pla de testing)
Identificador Característica Tipus de test Procediment
1 Saltar sobre enemics Exhaustiu Saltar almenys un cop sobre tots els enemics del joc
2
3
4
5

Taula: Exemple de pla de verificació resolt (Pla de testing)
Identificador Característica Tipus de test Procediment
1 Saltar sobre enemics Exhaustiu Saltar almenys un cop sobre tots els enemics del joc
2 Empènyer closques Estocàstic Empènyer cent closques a posicions a l’atzar del nivell
3 Guanyar punts amb la bandera de fi de nivell De límits Tocart la part més alta de la bandera, la part més baixa i un punt intermedi
4 Crèixer agafant un bolet Accions inesperades Crèixer agafant un bolet a situacions extraordinàries, per exemple quan ets petit i tens un bloc just a sobre que limita l’espai disponible per fer-ho
5 Guanyar vides extra De saturació Fer arribar al màxim el comptador de vides

Anar a la pàgina anterior:
Avaluació del projecte
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació