Referències

Bibliografia bàsica

Cañas, J. i Waerns, Y. (2001). Ergonomía cognitiva. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Aquest llibre proporciona informació sobre models cognitius en ergonomía centrats en l’individu.

Nielsen, J. (2000). Usabilidad de sitios web. Madrid: Prentice Hall.

En aquest llibre trobareu els principis d’usabilitat que ha de tenir qualsevol projecte interactiu multimèdia.

Frutiger, A. (1997). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

Aquí trobareu informació sobre disseny centrat en l’usuari. Es tracta del manual de referència en el món del disseny, l’art i els estudis visuals. Constitueix una de les obres més completes i accessibles que s’han escrit sobre els signes. Adrian Frutiger ens endinsa amb rigor i mestratge en l’origen, el sentit, el comportament i l’art de la producció de signes.

Morville, P. i Rosenfeld, L. (2010). Arquitectura de la informació per al world wide web. Barcelona: O’Reilly.

Aquest llibre és molt interessant per a les persones que siguin responsables d’espais web corporatius davant els directius de la seva organització i que, com a tals, hagin de coordinar un equip de disseny i desenvolupament. Els autors provenen del camp de la biblioteconomia, la qual cosa es posa de manifest en bona part de la teoria i els exemples exposats. (El podeu trobar a: iBooks/ capdtron.files.wordpress.com/2016/03/arquitectura.pdf; Barcelona: UOC, 2012).

Jenkins, H. (2009). Fans, blogueros y videojuegos. La cultura de la colaboración. Barcelona: Paidós Comunicación.

Aquest llibre recorre les principals qüestions teòriques i metodològiques d’aquest camp de recerca. També descriu el creixement de la cultura participativa a la xarxa, presenta el blogging com la il·lustració tal vegada més poderosa de l’impacte de la participació dels consumidors sobre els mitjans dominants i discuteix les implicacions de les polítiques públiques entorn de la participació i la propietat intel·lectual.

Scolari, C.A. i altres (2008). L’homo videoludens. Videojocs, textualitat i narrativa interactiva. Vic: Eumo Editorial.

Aquest llibre recull treballs representatius de les diferents línies que conformen la recerca sobre videojocs: els encreuaments entre ludologia, semiòtica i narratologia, les relacions entre videojocs i literatura, la creativitat del jugador o l’anàlisi de les crítiques i ressenyes de videojocs. El llibre és un mapa per entrar en aquest nou territori i una guia per accedir a nous nivells de comprensió d’una de les experiències més complexes i fascinants de les cibercultures.

Scott Chacon, Ben Straub (2018). Pro Git. Apress.

Aquest llibre conté tota la informació sobre Git, tant pel que fa a com fer-lo servir com a usuari, com també des del punt de vista d’administrador de sistemes, o inclús incloure-ho com a servei al núvol. (El podeu trobar a github.com/progit/progit2/releases/download/2.1.78/progit.pdf).

Fowler, M. (). The UML Distilled: A Brief Guide. Adison Wesley.

Aquest llibre és un dels clàssics per aprendre UML en profunditat des de nivell principiant. (El podeu trobar a goo.gl/fcbzmc).

Adreces d'interès

www.backstory.fr/

Web francesa que proporciona molta informació interessant sobre continguts transmèdia.

mosaic.uoc.edu/

Revista digital on trobareu informació sobre projectes digitals i noves tecnologies.

www.comscore.com/

Aquesta adreça us proporcionarà informació sobre investigació de mercats.

Referències bibliogràfiques

Morville, P. i Rosenfeld, L. (2010). Arquitectura de la informació per al world wide web. Barcelona: O’Reilly.

Vale, E. (1993). Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Editorial Gedisa. (El podeu trobar a: guion2.weebly.com/uploads/1/5/0/9/15091428/tecnicas_de_guion_para_cine_y_televisin.pdf).