Introducció

Per treballar en l’àmbit dels productes multimèdia, cal estar familiaritzat amb els processos de desenvolupament que duen a terme els equips humans que els creen i els estàndards de qualitat que apliquen per tal d’obtenir productes que puguin posar-se a disposició del públic o els clients amb una certa confiança en les seves característiques. La finalitat d’aquesta unitat és presentar aquests processos, així com les principals tendències actuals dins d’aquest àmbit.

En l’apartat “Planificació del seguiment i realització del projecte”, es presenta el concepte de procés de desenvolupament d’un projecte i s’identifiquen els rols principals dins d’un equip que treballa a aquest entorn i la forma en què els productors planifiquen el seu treball.

En l’apartat “Avaluació del projecte”, es presenten els rols i els processos implicats en la fase de comprovació d’un projecte, així com els conceptes principals que es fan servir quan es treballa amb aquest aspecte.

Per assolir amb èxit els coneixements exposats en aquesta unitat, és convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació que es proposen en cada apartat.

Anar a la pàgina següent:
Resum