Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Disseny i planificació del projecte

  1. Determina els objectius, l’estil gràfic i narratiu, les especificacions i els requisits del sistema per a un projecte interactiu multimèdia, elaborant la seva documentació.
  2. Determina les arquitectures tecnològiques de producció o desenvolupament i de destinació o desplegament (usuari final) dels projectes audiovisuals multimèdia interactius, relacionant les especificacions tècniques amb els requisits d’operació i de seguretat.
  3. Organitza com a mòduls d’informació les diferents fonts necessàries per a la realització dels projectes audiovisuals multimèdia interactius, analitzant les necessitats tècniques, narratives i estètiques.

Producció i avaluació del projecte

  1. Planifica i realitza el seguiment de projectes audiovisuals multimèdia interactius, valorant procediments d’optimització de recursos, temps i pressupostos.
  2. Defineix un sistema de qualitat i avaluació del projecte audiovisual multimèdia interactiu, elaborant la documentació necessària segons la normativa internacional.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF