Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els sistemes RAID són molt cars.

2

Es pot mantenir una sistema robust i a prova d’errades sense la intervenció de programadors i sistemes complexos.

3

Si un disc dur falla, la informació que contenia ja no es pot recuperar.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

El copyright és sempre la millor manera de protegir els drets d’autor.

2

Una patent permet guardar els secrets i protegir així els mètodes o la propietat intel·lectual que es vulgui protegir.

3

Cal treballar sempre amb experts i assessorar-se per saber la millor manera de protegir la propietat intel·lectual.

Exercici 3

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Els projectes AMI

2

Cal establir uns criteris d’organització i classificació de fonts

3

Les eines DAM

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Per afegir un fitxer a un estat nou d’un projecte versionat amb Git, cal utilitzar l’ordre . Un cop executat, cal fer servir l’ordre per afegir al repositori.

2

Un fitxer modificat passa a estar al fins que es faci servir l’ordre . Després està a fins que s’executa l’ordre , que és quan es guarda al repositori.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un projecte només es pot organitzar bé amb Git.

2

Git és l’únic sistema de versions que es fa servir a l’actualitat.

3

La línia d’ordres és l’única manera de fer servir Git.

4

Els sistemes de control de versions són una eina especialment útil quan es treballa en equip.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general