Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un brífing és un document habitualment creat pel client.

2

Al brífing trobarem una proposta detallada de l’equip humà que treballarà en el projecte.

3

El brífing és un document que defineix els objectius i continguts del producte que volem desenvolupar.

Exercici 2

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

La fase de disseny d’un projecte:

2

A la fase de producció:

3

A la fase de difusió:

Exercici 3

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La interactivitat és que s’estableix entre i una màquina en què cada un d’ells respon de l’altre.

Exercici 4

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

La navegabilitat és la facilitat amb què un usuari pot desplaçar-se per totes les pàgines que formen un lloc web.

2

El disseny de la navegació és pensar i dissenyar com es mourà l’usuari per l’aplicació, com accedirà a la informació.

3

El disseny de la navegació se centra a organitzar, estructurar i etiquetar continguts de manera efectiva i sostenible.

Exercici 5

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Les rutes de navegació són un element que permet a l’usuari orientar-se dins del lloc web i se solen col·locar a la zona superior de l’àrea de continguts de la pàgina.

2

La utilització dels mapes no és recomanable en el cas de les aplicacions o llocs web amb un volum de continguts important.

3
Les opcions i enllaços s’han de diferenciar clarament de la resta d’elements no actius d’una interfície.  

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

Quan és qui decideix en quin ordre accedirà a i aparentment no hi ha un ordre establert per l’autor, parlem de .

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’avaluació heurística consiteix en verificar la qualitat d’una sèrie de paràmetres establerts prèviament.

2

La porten a terme usuaris comuns que actuen imitant les reaccions que tindria un expert en usabilitat a l’hora d’interactuar amb el sistema que s’està avaluant.

3

Consisteix en aplicar normes conversacionals en la interacció entre una persona i un sistema.

Exercici 8

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

L’avaluació heurística hauria de ser feta per més d’un expert.

2

Els avaluadors examinen la interfície en grup.

3

Cada avaluador pot escriure un informe o bé es poden gravar.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Pel que fa als dispositius utilitzats per ingressar, processar i entregar les dades: teclat, ratolí i pantalla visualitzadora.

2

Destinat a entregar informació sobre els processos i eines de control, mitjançant els quals l’usuari observa habitualment la pantalla.

3

Que estableix un pont entre la màquina i les persones, permet a la màquina entendre la instrucció i a l’home entendre el codi binari traduït a informació llegible.

Exercici 10

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els aspectes ergonòmics a les interfícies d’usuari estudien la relació interactiva entre les persones, les màquines i els entorns de treball, amb una atenció especial als factors humans psicològics, socials i físics que condicionen aquesta interacció.

2

La interfície gràfica d’usuari és la que permet interactuar amb els dispositius electrònics a través d’icones gràfiques i d’indicadors visuals.

3

El look and feel no podrà millorar mai el nostre projecte ja que depèn del sistema operatiu que faci servir cada usuari.

Exercici 11

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és la facilitat amb la qual interactua amb una eina amb la finalitat d’aconseguir un objectiu concret.

Exercici 12

Relacioneu els conceptes següents, sobre mètodes d’avaluació de la usabilitat:

NúmPreguntaResposta
1

Els avaluadors fan una selecció d’un grup de tasques significatives i les executen per saber si pot resultar difícil per a l’usuari identificar i utilitzar l’element de la interfície més adequat per al seu objectiu i si la resposta que retorna el sistema és prou clara .

2

Un analista determina el conjunt d’objectius dels usuaris previstos i les tasques que els permeten aconseguir i s’ordenen d’acord amb la importància de l’objectiu i la freqüència d’execució de la tas ca.

3

Aquest mètode és molt adequat per a obtenir opinions dels usuaris i comprovar les reaccions inicials a un disseny; també resulta molt eficient per a detectar en quina mesura el disseny difereix de les expectatives dels usuaris.

Exercici 13

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Un quadre de diàleg és un tipus de finestra que permet una comunicació simple entre l’usuari i el sistema informàtic.

2

La Norma UNE és un estàndard tècnic que només existeix al nostre país.

3

Un comandament (calc de l’anglès command, que significa ordre, mandat) és una instrucció o ordre que l’usuari proporciona a un sistema informàtic.

Exercici 14

Trieu l’opció o les opcions correctes:

NúmPregunta
1

El World Wide Web Consortium (W3C) és un consorci internacional que treballa per a desenvolupar i promoure estàndards per al World Wide Web.

2

El Game Document Design inclou el mateix que un brífing però és específic d’un videojoc.

3

El prototip podem presentar-lo a client perquè en aquesta fase encara és factible corregir possibles errades.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats