Referències

Bibliografia bàsica

Kruchten, P. (2003). The Rational Unified Process: An Introduction. Massachusetts: Addison Wesley.

En aquest llibre trobareu informació sobre el procés unificat de Rational, que s’ha fet servir com a base per explicar el cicle de vida d’un projecte a aquest apartat.

Chemuturi, M. (2010). Mastering Software Quality Assurance: Best Practices, Tools and Techniques for Software Developers. Florida: J. Ross Publishing.

En aquest llibre trobareu informació sobre processos de control de qualitat per al cas de projectes software, que amb algunes adaptacions es fan servir també a altres àmbits com videojocs i aplicacions interactives.

Bibliografia complementària

Serer Figueroa, M.A. (2006). Gestión integrada de proyectos. Barcelona: UPC.

En aquest llibre gratuït, hi trobareu informació extensiva sobre gestió de projectes, amb nombrosos exemples pràctics. El podeu descarregar aquí.

Adreces d'interès

www.mantisbt.org

Aquí podeu trobar el Mantis Bug Tracker, un sistema de gestió de llistes de bugs molt popular.

Anar a la pàgina anterior:
Resultats d'aprenentatge