Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els objectius, l’estil gràfic i narratiu, les especificacions i els requisits del sistema per a un projecte interactiu multimèdia, i n’elabora la documentació.

  • Determina els objectius (comunicatius, funcionals i formals) i fa el procés de captura de requeriments (documents de visió i guia), del projecte que es desenvoluparà, valorant la necessitat d’un tractament lineal, interactiu o mixt.
  • Defineix les seqüències dinàmiques d’acció i de relació (diagrames de seqüències i col·laboració o interacció) i el comportament dinàmic d’objectes o classes (diagrames d’estats) segons el tractament del producte que es desenvoluparà.
  • Determina els requisits funcionals del sistema d’informació des de la perspectiva de l’usuari i les característiques del producte audiovisual multimèdia interactiu (catàleg de productes, ensenyament assistit per ordinador, videojocs, aplicacions per a dispositius mòbils i realitat virtual, entre d’altres).
  • Defineix les fases, entrades i sortides del disseny i desenvolupament del projecte segons les característiques del producte audiovisual multimèdia interactiu.
  • Determina els esdeveniments causals, desplegats en el temps, i les interaccions dels agents intencionals.
  • Determina els requisits ergonòmics aplicables al disseny del diàleg, els procediments d’avaluació, les proves i el mesurament de la usabilitat i de l’accessibilitat, a partir del context d’ús, les recomanacions i les condicions de disseny per a tothom.
  • Realitza el model d’informació relatiu a connexions, interfícies, descripcions, activitats i requisits a partir de l’anàlisi de les necessitats d’informació.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències