Activitats

Crear un projecte a Github

L’objectiu de l’activitat és poder començar a treballar amb repositoris remots.

Heu de crear un repositori a Github i sincronitzar-lo amb un repositori que tingueu en local.

 1. Primer cal crear una carpeta on es vulgui treballar en local.
 2. Després cal crear algun fitxer per poder tenir alguna cosa per afegir al repositori. El fitxer es pot dir primer.txt, per exemple.
 3. Acte seguit, cal crear un repositori nou a Github. N’hi direm nom_repositori en aquesta solució, i l’usuari serà nom_usuari.
 4. Finalment, cal fer les següents ordres:
  • git init
  • git add .
  • git commit -m “primer commit”
  • git remote add origin https://github.com/nom_usuari/nom_repositori.git
  • git push -u origin master

Fer canvis en una branca

L’objectiu de l’activitat és conèixer com treballar amb les branques.

Amb el repositori creat a l’activitat anomenada “Crear un projecte a Github” heu de crear una branca que es digui “development”, introduir-hi canvis i enviar-ho a Github.

 1. Primer cal crear la branca amb l’ordre git branch development.
 2. Després s’ha de moure la branca actual a la branca development amb l’ordre: git checkout development.
 3. També és correcte fer servir l’ordre git checkout -b development en comptes de fer les dues anteriors.
 4. Després cal modificar el fitxer creat anteriorment.
 5. Finalment, cal fer les següents ordres:
  • git init
  • git add .
  • git commit -m “comentari del commit”
  • git push -u origin master

Fusionar branques amb conflictes

L’objectiu de l’activitat és conèixer com fusionar dues branques i resoldre conflictes.

Amb el repositori creat a l’activitat anomenada “Fer canvis en una branca” heu de crear un fitxer que es digui conflicte.txt a la branca master i que contingui el text “master”, i fer commit. Després heu de canviar a la branca development i crear un fitxer que es digui conflicte.txt, que contingui el text “development”, i també fer commit. Haureu de fusionar les dues branques de manera que quedin els canvis de la branca de development.

 1. Primer cal anar a la branca master amb l’ordre git checkout master.
 2. Després cal crear el fitxer com s’ha descrit, i es pot fer amb un editor de text o amb una ordre com echo ‘master’ > conflicte.txt .
 3. Acte seguit, cal fer les ordres següents (els comentaris són orientatius):
  • git add .
  • git commit -m “commit de la branca master”
  • git checkout development
  • echo ‘development’ > conflicte.txt
  • git add .
  • git commit -m “commit de la branca development”
  • git merge development
  • git mergetool –tool=kdiff3
 4. Finalment, amb el kdiff3 cal seleccionar que els canvis acceptats son els de la branca development i acceptar

Tornar a una versió anterior

L’objectiu de l’activitat és conèixer com tornar a una versió anterior.

Amb el repositori creat a l’activitat anomenada “Fusionar branques amb conflictes” heu de tornar a una versió anterior, on només teníeu una branca amb un fitxer.

 1. Primer cal anar a la branca master amb l’ordre git checkout master.
 2. Després cal fer servir l’ordre git log, i veure el codi del commit de la versió del primer commit. Un cop fet, cal executar l’ordre git checkout amb el codi.