Activitats

Identificació de rols i nivells de la producció, part 1: "No en la meva guàrdia"

L’objectiu de l’activitat és aprendre a identificar els diferents rols i nivells de la producció fent servir, com a exemple, elements del programa espacial americà.

Visualitzeu aquesta escena de la pel·lícula Apol·lo 13 i contesteu a les següents preguntes:

 1. A quin nivell de la producció situaries aquesta reunió?
 2. Observes algun tipus d’element compartit que es faci servir com a suport?
 3. Quin diries que és el rol que fa l’actor Ed Harris dins l’equip?
 4. En termes de gestió de projectes, què diries que estan tractant de trobar?
 5. Una vegada el personatge d’Ed Harris s’ha informat de les opcions que hi ha, què és el que elabora i comunica a l’equip?

 1. Podem situar aquesta reunió al nivell d’equip.
 2. La pissarra que fa servir el personatge d’Ed Harris per comunicar a l’equip la situació en què es troben.
 3. És el productor.
 4. Una descomposició de tasques i objectius que permeti aconseguir l’objectiu d’equip, que és que els astronautes de l’Apol·lo 13 puguin tornar a la Terra.
 5. Elabora i comunica un pla de treball, ja que defineix tasques i objectius i les assigna a diferents membres de l’equip.

Identificació de rols i nivells de la producció, part 2: "Triem anar a la Lluna"

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a identificar els diferents rols i nivells de la producció fent servir, com a exemple, elements del programa espacial americà.

Visualitzeu el discurs del president Kennedy on va anunciar la intenció dels Estats Units d’enviar un home a la Lluna, el 12 de setembre de 1962, i contesteu a les següents preguntes:

 1. A quin nivell de la producció situaries aquest discurs?
 2. La comunicació del pla es dirigeix principalment a l’equip que el desenvoluparà o a les persones interessades?
 3. El president parla principalment d’objectius o de tasques?
 4. Estableix un objectiu que puguem qualificar de fita? Quin?
 5. Estableix un full de ruta amb objectius intermedis?
 6. Quan diu que un requeriment per al coet és “que suporti temperatures fins ara no suportades” està definint amb precisió el requeriment?

 1. Podem situar aquest discurs al nivell de projecte.
 2. Principalment a les persones interessades, en aquest cas el poble americà.
 3. Parla principalment d’objectius, ja que no aprofundeix en els mètodes concrets que se seguiran per assolir aquests objectius.
 4. Sí, posar un home a la Lluna abans del final de la dècada.
 5. Estableix alguns objectius intermedis. En concret, la construcció d’un coet i estableix com a objectiu posterior a la missió el retorn segur dels astronautes a la Terra.
 6. No, empra un llenguatge proper al publicitari, ja que no estableix una temperatura concreta i tampoc és possible demostrar que altres màquines no hagin resistit una temperatura més alta en algun moment del passat. Per tant, podem dir que aquesta condició sobre l’objectiu no és verificable.

Identificació de rols i nivells de la producció, part 3: "Houston, tenim un problema"

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a identificar els diferents rols i nivells de la producció fent servir, com a exemple, elements del programa espacial americà.

Visualitzeu aquesta escena de la pel·lícula Apol·lo 13 i contesteu a les següents preguntes:

 1. A quin nivell de la producció encaixaries l’activitat dels personatges?
 2. Es mostren tasques directament realitzables o que cal descompondre en plans de treball?
 3. Observes alguna distinció entre rols productius i organitzatius?
 4. La comunicació es fa de forma directa o a través de mitjans compartits com pissarres o taulells?

 1. Podem situar l’activitat dels personatges al nivell individual.
 2. Les tasques que es mostren són directament realitzables, ja que els membres de l’equip interaccionen amb els instruments per fer accions que tenen un impacte directe en el projecte i no es dedica temps a la planificació.
 3. Hi ha persones a la sala de control que principalment donen indicacions als altres. Serien els rols organitzatius.
 4. La comunicació es fa de manera directa.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació